Stel direct een vraag

Wij staan u graag te woord! Vul uw vraag en gegevens in en wij zullen zo spoedig mogelijk reageren.

  In dit formulier wordt gevraagd om persoonsgegevens. Nadat op de knop verzenden wordt gedrukt, worden de ingevulde gegevens gemaild naar Jack, Joost en Maarten. De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van een contactverzoek. Naast de gegevens die u zelf invult, worden geen andere gegevens toegevoegd.

  050 – 311 17 17

  Voor direct contact belt u met bovenstaand telefoonnummer van Waack.

  Bel mij terug

  Wij staan u graag te woord! Vul gegevens in en wij zullen zo spoedig mogelijk reageren.

   050 – 311 17 17

   Voor direct contact belt u met bovenstaand telefoonnummer van Waack.

   Waardering onderneming

   Bij een bedrijfswaardering wordt de economische waarde van een onderneming bepaald op een specifiek moment in de tijd en in een bepaalde context. Een bedrijfswaardering wordt veelal gemaakt bij een overdracht, bijvoorbeeld in geval van een overname, uitkoop, inkoop, echtscheiding of fusie. De betrokkenen willen de waarde van een onderneming zo objectief mogelijk laten bepalen voordat er over de prijs wordt gesproken.

   Waarderingsmethoden

   De waarde van een onderneming kan op verschillende manieren worden berekend. Er zijn veel methoden om een bedrijf te waarderen. Deze kunnen worden ingedeeld in accounting methoden en economische methoden. Hieronder wordt dit nader toegelicht.

   Accountingmethoden
   Uitgangspunt van deze methoden is de accounting (boekhoudkundige) werkelijkheid. Vaak vormen de historische cijfers de basis van de waardering. Deze cijfers zijn een weergave van de boekhoudkundige werkelijkheid omdat de accountant rekening moet houden met allerlei verslaggevingsregels (en hierin ook keuzes kan maken). Het grootste bezwaar met betrekking tot de accountingmethoden is dat de waarde van uw onderneming grotendeels gebaseerd is op het verleden. Bij een overdracht is de potentiële koper slechts geïnteresseerd in de winstpotentie, de toekomst. Hieruit blijkt al dat de accountingmethoden minder geschikt zijn om de waarde van uw onderneming te berekenen.

   Voorbeelden van accountingmethoden zijn:

   • Intrinsieke waarde: geeft aan wat de omvang is van het eigen vermogen gecorrigeerd     voor de stille reserves en belastinglatentie;
   • Vuistregels: bijvoorbeeld 2 x de jaaromzet, 5 x de nettowinst, gebruik van indexen;
   • Rentabiliteitswaarde: Berekening op basis van de genormaliseerde winst;
   • De accountantsformule: gemengde methode, bijvoorbeeld het gewogen gemiddelde       van de intrinsieke- en rentabiliteitswaarde.

   Economische methoden
   Bij een overdracht gaat het voor de koper om de toekomst van de onderneming, de winstpotentie. Vooruitblikken is daarom veel zinvoller dan terugblikken. De economische methoden zijn algemeen geaccepteerd als het meest juist. Bij de waardering van uw onderneming maken wij dan ook gebruik van een economische methode.

   De economische methoden maken gebruik van de techniek van “discounted cash flows”. De toekomstige geldstromen worden daarbij contant gemaakt tegen de rendementseis. Er zijn veel varianten die gebruik maken van “discounted cash flows” (DCF), bijvoorbeeld WACC, SVA, IRR en APV. Om deze hier in detail te bespreken wordt te technisch. In het algemeen is bij een DCF methode het volgende van belang:

   • Geldstromen (cash flow): Deze techniek gaat uit van het objectieve begrip “cash” in         tegenstelling tot bijvoorbeeld het boekhoudkundige (manipuleerbare) begrip “winst”.       Namelijk, alleen als er voldoende middelen de onderneming binnenstromen kan aan       de verplichtingen worden voldaan;
   • Toekomstgericht: De overnemende partij is geïnteresseerd in de winstpotentie. Het          verleden voegt geen waarde toe, alleen de toekomst;
   • Rendementseis (risico): Dit is de vergoeding die een investeerder eist om zijn geld te       beleggen in een specifieke onderneming. Deze vergoeding hangt af van de risico’s            van de onderneming. Hoe groter het risico, hoe groter de rendementseis.

   Waarom Waack

   Waack maakt bij de waardering van uw onderneming gebruik van de Adjusted Present Value (APV) methode. Dit is een variant van de DCF methode gekozen. De APV methode wordt in het algemeen als de beste methode gezien om de waarde van een onderneming te bepalen. Hiervoor wordt samengewerkt met https://www.leovalor.nl/.

   De APV methode heeft de volgende voordelen:

   • Toekomstgericht;
   • Gaat uit van het objectieve begrip cash;
   • Toepasbaar bij een wijzigende financieringsstructuur;
   • Geeft inzicht in de waardestuwers;
   • Er kan rekening gehouden worden met voordelen die een potentiële koper heeft             bijvoorbeeld synergie effecten en wijze van financiering.

    

   Eenmanszaak, VOF of BV

   Waack is met name gericht op het MKB en ondersteunt de klant op fiscaal en financieel vlak. Wij hebben ervaring opgedaan binnen bijna alle branches en met nagenoeg alle voorkomende administratieve software.

   Lees meer

   Medisch ondernemers

   Er is een grote hoeveelheid regels en vaak zijn er voordelen voor u te behalen die onze fiscalist zo kan opnoemen. Klanten van Waack mogen van ons verwachten dat wij ze wijzen op de mogelijkheden die er binnen de belastingwetgeving zijn.

   Lees meer

   Stichting of vereniging

   Waack kan de jaarrekening voor u samenstellen of controleren. Naast controle en advies kunnen wij u ondersteunen met administratieve dienstverlening. Zowel vanuit ons kantoor als bij u ter plaatse.

   Lees meer

   Weten of wij u van dienst kunnen zijn?
   Neem contact op

   Groningen (hoofdlocatie)

   Lage der A 33
   9718 BL Groningen
   050 – 311 17 17
   info@waack.nl