Stel direct een vraag

Wij staan u graag te woord! Vul uw vraag en gegevens in en wij zullen zo spoedig mogelijk reageren.

  In dit formulier wordt gevraagd om persoonsgegevens. Nadat op de knop verzenden wordt gedrukt, worden de ingevulde gegevens gemaild naar Jack, Joost en Maarten. De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van een contactverzoek. Naast de gegevens die u zelf invult, worden geen andere gegevens toegevoegd.

  050 – 311 17 17

  Voor direct contact belt u met bovenstaand telefoonnummer van Waack.

  Bel mij terug

  Wij staan u graag te woord! Vul gegevens in en wij zullen zo spoedig mogelijk reageren.

   050 – 311 17 17

   Voor direct contact belt u met bovenstaand telefoonnummer van Waack.

   Jaarrekening

   Het samenstellen van een jaarrekening is in een aantal gevallen niet verplicht. Een goede jaarrekening dient te voldoen aan de verslaggevingsregels. Deze zijn afhankelijk van de soort entiteit (BV, eenmanszaak, stichting etc.) en vaak ook de omvang. Een jaarrekening mag u zelf samenstellen. Wanneer u het samenstellen van de jaarrekening over laat aan een accountant, mag u verwachten dat deze aan de geldende regels voldoet.

   Het nut van een jaarrekening

   In het algemeen is de jaarrekening bedoeld om verantwoording af te leggen. Anders gesteld, het nut is de gebruiker inzicht te verschaffen in het resultaat en vermogen. Wie de gebruikers zijn verschilt per onderneming en ook de rechtsvorm. Voorbeelden zijn de financiers, de aandeelhouders, donateurs, leden en de belastingdienst.

   Hierbij wordt opgemerkt dat de belastingdienst vooral geïnteresseerd is in de aangifte waarbij de fiscale regels moeten worden gevolgd. Deze kunnen afwijken van de grondslagen op basis waarvan de jaarrekening wordt opgesteld

   Daarnaast kan het niet nakomen van de verplichting een jaarrekening op te maken, verstrekkende gevolgen hebben. Indien bijvoorbeeld niet voldaan wordt aan de publicatieplicht volgens BW 2 Titel 9 is er sprake van een economisch delict wat een sanctie kan opleveren. Voor de directie van de BV kan dit eveneens gevolgen hebben bij een faillissement. De curator kan dan stellen dat de directie haar taken onbehoorlijk heeft uitgevoerd en deze hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de schulden van de BV.

   Jaarrekening BV

   Voor een B.V. zijn de grondslagen van BW 2 Titel 9 in combinatie met de uitspraken van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) het meest gangbaar. Andere opties, onder voorwaarden, zijn bijvoorbeeld fiscale grondsagen of IFRS voor SME. Een goede jaarrekening voor een BV opstellen vraagt grondige kennis van de verslaggevingsregels.

   Jaarrekening Stichting / vereniging

   De jaarrekening van een commerciële stichting of vereniging moet onder voorwaarden ook worden opgesteld op basis van BW 2 Titel 9 en de richtlijnen van de RJ. De jaarrekening heeft daarbij betrekking op de betreffende stichting of vereniging met inbegrip van de in stand gehouden onderneming (en) en bestaat uit een balans, winst- en verliesrekening en een toelichting op beide. Daarnaast moeten stichtingen en verenigingen met een ANBI status hun financiële verantwoording verplicht publiceren op een internetsite om hun status te behouden.

   Net zo als voor B.V.’s gelden er voor commerciële stichtingen en verenigingen inrichtings- en publicatievrijstellingen. Publicatie is in de meeste gevallen verplicht. Overigens is er een wetsvoorstel in voorbereiding om de publicatieplicht van een jaarrekening van een stichting te verruimen.

   Organisaties zonder winststreven vallen buiten het toepassingsbereik van BW 2 Titel 9. Hieronder vallen ook de niet commerciële stichtingen en verenigingen. Deze organisaties kunnen echter ervoor kiezen de richtlijnen van de RJ bij het opstellen van hun jaarrekening te gebruiken. Hiervoor is RJ 640 uitgebracht. In het algemeen is hierin geregeld dat de uitgebreidheid van de verslaggeving afhangt van een aantal factoren (o.m. omvang, complexiteit, gebruikers). Wij kunnen u over de toepassing van deze richtlijn adviseren.

   Samenstellen jaarrekening door een accountant

   De accountant stelt de jaarrekening samen op basis van de door u verstrekte gegevens. Hier zal hij met een kritische blik naar kijken maar hij kan geen zekerheid over de juistheid en volledigheid van deze gegevens en de daarop gebaseerde jaarrekening afgeven. Indien u dat wel wenst kunt u een beoordelings- of een controleopdracht uit laten voeren. Wel zal de accountant bevestigen op basis van welk verslaggevingsstelsel de jaarrekening is samengesteld.

   Bij het samenstellen van de jaarrekening hanteert de accountant bepaalde gedrags- en beroepsregels. De meest belangrijke hierbij is standaard 4410 die slaat op opdrachten tot het samenstellen van financiële overzichten. Een accountantskantoor moet bepaalde kwaliteitswaarborgen hebben ingericht en staat onder toezicht van de beroepsorganisatie, de NBA.

   Het opstellen van een jaarrekening door Waack

   Wij kunnen u informeren of het in uw situatie verplicht is een jaarrekening op te stellen. Het opstellen van de jaarrekeng, het publiceren bij de KvK en het indienen van de belastingaangiftes doen wij op efficiënte wijze met behulp van software. De jaarrekening voldoet aan de geldende verslaggevingsregels en aan het inzichtvereiste van de gebruikers. Daarnaast kunnen wij u ondersteunen met bijvoorbeeld fiscaal advies, administratieve dienstverlening of controle van de jaarrekening.

    

   Eenmanszaak, VOF of BV

   Waack is met name gericht op het MKB en ondersteunt de klant op fiscaal en financieel vlak. Wij hebben ervaring opgedaan binnen bijna alle branches en met nagenoeg alle voorkomende administratieve software.

   Lees meer

   Medisch ondernemers

   Er is een grote hoeveelheid regels en vaak zijn er voordelen voor u te behalen die onze fiscalist zo kan opnoemen. Klanten van Waack mogen van ons verwachten dat wij ze wijzen op de mogelijkheden die er binnen de belastingwetgeving zijn.

   Lees meer

   Stichting of vereniging

   Waack kan de jaarrekening voor u samenstellen of controleren. Naast controle en advies kunnen wij u ondersteunen met administratieve dienstverlening. Zowel vanuit ons kantoor als bij u ter plaatse.

   Lees meer

   Weten of wij u van dienst kunnen zijn?
   Neem contact op

   Groningen (hoofdlocatie)

   Lage der A 33
   9718 BL Groningen
   050 – 311 17 17
   info@waack.nl