Opleiding Hoofd Bedrijfshulpverlening

De Waack Academy biedt een opleiding Hoofd Bedrijfshulpverlening aan. Vanuit de arbeidsomstandighedenwet 1998 is deskundige bijstand van de organisatie een vereiste. Dit geldt ook op het gebied van bedrijfshulpverlening. In de opleiding Hoofd Bedrijfshulpverlening wordt de beleidsmatig ondersteuning van de organisatie onderricht. De opleiding Hoofd Bedrijfshulpverlening is gericht op strategische preventie, proactie en preparatie op ongevallen. De cursus voldoet aan de eisen uit de arbeidsomstandighedenregelgeving.

Doelgroep opleiding Hoofd Bedrijfshulpverlening

De opleiding Hoofd Bedrijfshulpverlening is bedoeld voor functionarissen die verantwoordelijk zijn voor de bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV). Dit zijn onder andere de volgende functionarissen:

 • Hoofd bedrijfshulpverlening;
 • HR managers;
 • Beleidsmedewerkers;

Inhoud opleiding Hoofd Bedrijfshulpverlening

De opleiding Hoofd Bedrijfshulpverlening behandeld en kwalificeert u op de volgende onderwerpen:

 • Wet- en regelgeving
  • Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet);
  • Wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht;
  • Wet Milieubeheer;
  • Besluit Brandveilig Gebruik Bouwwerken (gebruiksbesluit).
 • NEN 4000 BHV normering voor de bedrijfshulpverleningsorganisatie
 • Bedrijfshulpverleningsbeleid
 • Bedrijfshulpverleningsorganisatie
  • Opbouw van de organisatie;
  • Taken en bevoegdheden;
  • Bewustzijncreatie en kennisdeling.
 • BHV-middelen en installaties
  • EHBO middelen;
  • Brandblusmiddelen;
  • Ontruimings- en brandmeldinstallatie;
  • Communicatiemiddelen.
 • Bedrijfsnoodplan
 • Preperatie en oefening

Vanuit de risico’s in uw organisatie worden er separate eisen gesteld aan uw organisatie. In de opleiding Hoofd Bedrijfshulpverlening wordt hier aandacht aan besteed.

De opleiding Hoofd Bedrijfshulpverlening heeft veel praktische voorbeelden. Lesmateriaal is niet alleen een lesboek maar ook gebaseerd op praktische casussen. Tevens wordt er in de opleiding Hoofd Bedrijfshulpverlening een voorbeeld bedrijfsnoodplan en oefeningsscenario gebruikt.

Naast de beleidsmatige aspecten in de opleiding Hoofd Bedrijfshulpverlening  leert u welke middelen aanwezig dienen te zijn en hoe u onderhoud of inspectie dient in te richten. Verder komt de rol van en de communicatie met het bevoegde gezag zoals de arbeidsinspectie en de brandweer aan de orde.

Opleiding Hoofd Bedrijfshulpverlening in het kort

De volgende kenmerken zijn te onderscheiden in de opleiding:

Duur: 3 dagen (dagopleiding)

Soort: Open inschrijving of incompany

Ingangseisen: MBO+ of hogere opgeleid

Lesmateriaal: Lesboek, casussen en voorbeeld ontruimingsplan

Locatie: Groningen, Utrecht of incompany

Groepsgrootte: 8 tot 12 personen

Certificatie: Persoonscertificaat opleiding Hoofd Bedrijfshulpverlening

Kosten:€ 1095,- excl. BTW

 

 

 

 

 

 

Interesse in deze opleiding?


Linkedin Profiel Waack