VCU (Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties)

VCU (Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties) is ontstaan uit de norm VCA Veiligheid en Gezondheid Checklist Aannemers. De aannemers hadden namelijk de behoefte, bij inlenen van externe medewerkers, om zeker te stellen dat deze externe medewerkers aan dezelfde eisen voldoen als de interne medewerkers.

vcu veiligheid en gezondheid uitendorganisatiesDe Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties is bedoeld voor uitzendorganisaties die personen detacheren aan VCA gecertificeerde bedrijven, zoals aannemers en bouwbedrijven. Dit kunnen tevens bedrijven zijn die activiteiten hebben in een risicovolle omgeving zoals bijvoorbeeld de petrochemie of de wegenbouw.

De VCU is te certificeren door een certificerende instelling. Hiermee kunt u aan de afnemers van uw diensten aantonen dat u aan de norm voldoet.

Voordelen VCU

De voordelen van het bezitten van een Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties certificaat zijn:

 • Preventie van ongevallen en schade;
 • Toegang van uw diensten bij bedrijven met verhoogde risico’s of VCA gecertificeerde bedrijven;
 • Voorkomen van verzuim van uw medewerkers;
 • Aantoonbaar goede arbeidsomstandigheden.

VCU is eenvoudig  te combineren met de normen ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement of ISO 14001 milieuzorg. Tevens kan VCU met de eisen uit NEN 4400 gecombineerd worden.

Inhoud van de VCU checklist

Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties is onderverdeelt in de volgende kern themas:

 • Veiligheids- en gezondheidsbeleid;
 • Veiligheids- en gezondheidsorganisatie en managementbetrokkenheid;
 • Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E);
 • Selectie, gegevens- en documentbeheer van de uitzendkracht;
 • Voorlichting van en instructie aan uitzendkrachten;
 • Melding, registratie en onderzoek van ongevallen en incidenten of onveilige handelingen en situaties van uitzendkrachten;
 • Bedrijfsgezondheidszorg en Periodiek Medische Onderzoek.

Waack en VCU

De adviseurs van Waack biedt de volgende diensten aan voor de Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties:

 • Ontwikkeling en implementatie van Veiligheid- en Gezondheidmanagementsysteem volgens de VCU en begeleiding tot certificatie;
 • Implementeren van de NEN 4400 norm en begeleiding tot certificatie;
 • Opleiding en examen voor het persoonscertificaat VCU VIL voor de medewerkers van de uitzendorganisatie (overigens vereist voor certificatie van uw organisatie voor VCU);
 • Opleiding en examen voor het persoonscertificaat  Basis veiligheid VCA voor uw uitzendkrachten in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal;
 • Uitvoeren van Risico Inventarisaties en Evaluaties volgens artikel 5 van de Arbowet inclusief de wettelijke toetsing.

Een uitzendbureau, maar nog niet de voordelen van een VCU certificaat?


Linkedin Profiel Waack