VCA – Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. De VCA checklist is ontstaan in de petrochemie vanwege de  behoefte de prestatie op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) op eenduidige wijze te meten. De Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers kan voor een bedrijf de VGM prestaties aantoonbaar maken. Op dit moment is de VCA checklist een veelgebruikt insturment in  de petrochemie, installatiebranche, bouwwereld en de weg -en waterbouw.

Voordelen van VCA

De Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers kan een aantal voordelen bieden aan uw organisatie. De volgende voordelen kunnen mogelijk zijn:

  • Voldoen aan de arbeidsomstandighedenwet;
  • Deels voldoen aan de geldende milieuregelgeving;
  • Tegengaan van ongevallen;
  • Voldoen aan de eisen van opdrachtgever;
  • Verhogen van het veiligheidsbewustzijn van uw medewerkers;
  • Bewaking veiligheid van uw arbeidsmiddelen.

Een ongeval of milieu-incident brengt veel leed en kosten met zich mee. Een VCA systeem kan uw organisatie behoeden van ernstige (imago) schade.

De VCA checklist

De VCA checklist is gericht op organisaties die activiteiten uitvoeren in risicovolle omgevingen. De checklist bestaat uit twee niveaus:

  • VCA * voor aannemers 
  • VCA** voor hoofdaannemers die projecten coördineren.

Voor certificatie van de VCA checklist dient het systeem minimaal 3 maanden werkende te zijn. Om een certificaat voor VCA* te behalen dan dient uw organisatie te voldoen aan alle mustvragen en voor VCA** dienen alle VCA** mustvragen plus 7 aanvullende vragen positief beantwoord te zijn

Naast de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers kan Waack ook het systeem eenvoudig integreren met bijvoorbeeld ISO 9001 voor kwaliteitmanagement of ISO 14001 voor milieuzorg.

Waack en VCA

De adviseurs van Waack bieden uw organisatie ondersteuning bij de implementatie van de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Dit voeren wij uit door middel van persoonlijke begeleiding in het gehele traject. We zoeken naar oplossingen die door uw medewerkers te beheersen zijn. De kracht van eenvoud en uniformiteit zullen hierbij het verschil maken in uw VCA systeem. Waack ontwikkelt en implementeert een maatwerk systeem waarbij doelstelling is om het systeem efficiënt te maken en waarbij geen onnodige registraties of formulieren noodzakelijk zijn. Wij zoeken naar mogelijkheden om de VCA eisen zoveel mogelijk in uw reguliere processen te borgen. Voor uitzendorganisaties en detacheringbureaus kunnen wij uw organisatie ondersteunen bij de implementatie van de VCU checklist .

Waack Academy biedt de verplichte opleidingen VCA basis veiligheid en VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende (VCA VOL) aan. Deze opleidingen kunnen wij uiteraard op uw locatie aanbeiden.

Voor interesse in bovenstaande diensten en/of opleidingen kunt u contact opnemen met Waack Organisatieadviseurs.

Wilt u meer informatie over de VCA?


Linkedin Profiel Waack