Supplier audits in China

Steeds meer producten komen uit China. Uw klanten stellen hoge eisen aan uw producten. Maar krijgt uw organisatie ook de gewenste producten uit China? Door een supplier audit uit te voeren in China kunt u controleren of uw producten voldoen aan uw specificaties of eisen.

Om een supplier audit of leveranciersbeoordeling uit te voeren dient een second party audit plaats te vinden. De adviseurs van Waack kunnen deze supplier audits uitvoeren tegen de normen ISO 9001, ISO/TS16949 en ISO17025.

Waack en Supplier Audits

De auditoren van Waack hebben ervaring op de grond in China en met het uitvoeren van supplier audits. China is een bijzonder land met haar eigen gebruiken en inzichten. Op het gebied van kwaliteit bestaan er andere eisen aan producten. Door een supplier audit stellen wij voor uw organisatie vast of de producten voldoen aan uw eisen. We kunnen het kwaliteitssysteem, de processen en de producten van uw leveranciers op de productielocatie beoordelen en afrapporteren.

Supplier audits door lokale auditoren

Om de taalbarrière van China te kunnen doorbreken werken de adviseurs van Waack met lokale auditoren voor de vertaling en ondersteuning. Voor Supplier Audits in China werken de adviseurs tevens met lokale auditoren om de kosten laag te houden. Wij hebben gecertificeerde en gekwalificeerde auditoren op locatie die de cultuur en taal kennen.

ISO/TS16949 en supplier audits

De norm ISO/TS 16949 vereist dat uw organisatie haar leveranciers en laboratoria (niet ISO17025 geaccrediteerd) auditeert. De adviseurs van Waack kunnen in China de supplier audit uitvoeren voor en in naam van uw organisatie. Waack Organisatieadviseurs heeft ISO/TS auditoren in dienst en deze zijn in China aanwezig. De supplier audits worden uitgevoerd conform ISO/TS 16949 normelement 7.6.3.1.

Werkwijze Supplier Audit in China

In Nederland worden uw specificatie van uw product(en) geïnventariseerd en vastgelegd. Dit wordt de audit scope van de supplier audit genoemd. Behalve eisen aan uw product kunnen de adviseurs ook de eisen aan processen, verpakkingen, materiaalgebruik of het kwaliteitssysteem meenemen in een supplier audit in China.

In China wordt de supplier audit uitgevoerd door een competente en gekwalificeerde auditor. De auditor voert de supplier audit in China en rapporteert terug naar Nederland.

Waack Organisatieadviseurs maakt een auditrapportage in het Nederlands of in het Engels van de supplier audit en spreekt deze met u door.

Voor meer informatie neemt u contact op met de adviseurs van Waack Organisatieadviseurs of u kunt een terugbelverzoek indienen

Graag ondersteunen wij u bij de audit van uw supplier.


Linkedin Profiel Waack