Telefonisch bereikbaarheidsonderzoek NEN 8878

Waack Organisatieadviseurs biedt de mogelijkheid om de telefonische bereikbaarheid van uw organisatie te onderzoeken en te toetsen aan de hand van de geldende norm NEN 8878. Deze norm, NEN 8878, die is samengesteld door diverse telecommunicatie specialisten, beschrijft algemene richtlijnen voor de telefonische bereikbaarheid van organisaties, met name als het gaat om bereikbaarheidstijden. De norm NEN 8878 stelt eisen aan de volgende onderdelen:

1. De telefonische bereikbaarheid van de organisatie

2. De telefonische bereikbaarheid van een persoon of een afdeling

3. Het bieden van een alternatief bij onbereikbaarheid

4. Het nakomen van terugbelbeloften

De voordelen van de norm NEN 8878

Er zijn verschillende voordelen te behalen uit een telefonisch bereikbaarheidsonderzoek NEN 8878. Een drietal voordelen van een telefonisch bereikbaarheidsonderzoek NEN 8878:

1. Door de onderzoeksmethodiek te standaardiseren worden benchmarking en trendanalyses eenvoudig en betrouwbaar. Hierdoor zijn vestigingen op eenvoudige wijze met elkaar te vergelijken op de norm NEN 8878.

2. U kunt ervan uitgaan dat het onderzoek statistisch betrouwbaar is en kwalitatief op een hoog niveau wordt uitgevoerd.

3. Voldoet uw organisatie aan de NEN norm dan is het mogelijk -bij een onafhankelijke stichting een officieel bereikbaarheidscertificaat aan te vragen waarin wordt aangegeven dat op basis van de meting uw organisatie voldoet aan de in de NEN norm 8878 gestelde eisen.

Waack Organisatieadviseurs & NEN 8878

Waack kan uw organisatie begeleiden bij het in kaart brengen en verbeteren van de telefonische bereikbaarheid. Uitgaande van de norm NEN-8878 kan Waack Organisatieadviseurs u specifieke maatregelen adviseren om uw telefonische bereikbaarheid te verbeteren. Het onderzoek geeft u een compleet overzicht van de volgende variabelen: 1. Snelheid van aannemen, 2. Percentage gesprekken in wachtstand, 3. Duur van de wachttijd, 4. Doorverbindtijd vanuit centrale, 5. Het gebruik van de juiste welkomsttekst. 6. Het aanbieden van alternatieve contactmogelijkheden, 7. Het opvolgen van alternatieve contactmogelijkheden.

Onderzoekstechnieken NEN 8878

Voor het uitvoeren van een telefonisch bereikbaarheidsonderzoek NEN 8878 is het van belang dat er gebruik kan worden gemaakt van technische metingen van interne of externe infrastructuur. In overleg met uw organisatie heeft Waack Organisatieadviseurs de mogelijkheid om deze gegevens te analyseren met betrekking tot de norm NEN 8878. Deze technische metingen, gecombineerd met een telefonisch bereikbaarheidsonderzoek NEN 8878 en klanttevredenheidsonderzoek geven uw organisatie een duidelijk beeld van uw score op het gebied van telefonie. 

Wilt u weten hoe uw bedrijf ervoor staat qua telefonische bereikbaarheid?


Linkedin Profiel Waack