ISO 17020 kwaliteitsmanagement

Waack Organisatieadviseurs kan uw organisatie ondersteunen met de implementatie van ISO 17020 kwaliteitsmanagement (NEN-EN-ISO/IEC 17020:2004). De norm ISO 17020 kwaliteitsmanagement is bedoeld voor inspectiebedrijven. De norm komt voort uit de Europese norm EN 45004. De inspectiebedrijven zijn doorgaans geaccrediteerd door een accreditatie-instelling.

De ISO 17020 kwaliteitsmanagement norm is een international erkende norm. Wanneer uw organisatie inspecties wil uitvoeren dan dient u een ISO 17020 kwaliteitsmanagement systeem te hebben. Een ISO 17020 kwaliteitsmanagemensysteem stelt eisen aan uw organisatie m.b.t. de wijze van inspecties en de uitvoering van deze inspecties. Doel hiervan is het waarborgen van de onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid. De ISO 17020 kwaliteitsmanagementnorm is bedoeld als accreditatienorm. Dit betekent dat de ISO 17020 kwaliteitsmanagement geaccrediteerd kan worden door een accreditatie-instelling zoals de ‘Nederlandse Raad van Accreditatie’ of de Engelse ‘United Kingdom Accreditation Services’.

Inhoud ISO 17020 kwaliteitsmanagement

De inspectiebedrijven dienen, overeenkomstig aan de eisen uit ISO 17020 kwaliteitsmanagement, een handboek op te stellen. De ISO 17020 kwaliteitsmanagement norm heeft twee delen, namelijk de eisen aan de organisatie en de technische eisen voor de uitvoering van inspecties.

De organisatorische eisen uit de ISO 17020 kwaliteitsmanagement norm zijn onder andere:

 • Organisatiebeschrijving;
 • Kwaliteitssysteem;
 • Taken en bevoegdheden;
 • Borging onafhankelijkheid;
 • Personeel;
 • Borging competenties.

De technische eisen uit de ISO 17020 kwaliteitsmanagement zijn onder andere:

 • Meetmiddelen;
 • Inspectiefaciliteit;
 • Klimatologische omstandigheden;
 • Rapportage van de inspecties;
 • Reproduceerbaarheid.

ISO 17020 kwaliteitsmanagement en Waack

De adviseurs van Waack kunnen uw organisatie ondersteunen met de ontwikkeling van een ISO 17020 kwaliteitsmanagementsysteem. Dit kwaliteitsmanagementsysteem kan worden toegespitst op uw organisatie en haar activiteiten. Wij begeleiden in de samenwerking met uw medewerkers om de implementatie van het ISO 17020 zo goed mogelijk te laten verlopen. Onze ISO 17020 kwaliteitsmanagementsystemen zijn maatwerk. Geen inspectiebedrijf of inspectie-instelling is hetzelfde. Wij starten onze adviestrajecten met een inventarisatie van de scope van de werkzaamheden. De basis van een ISO 17020 kwaliteitsmanagement zijn de voor uw organisatie relevante normen of wet- en regelgeving.

Interne audits ISO 17020 kwaliteitsmanagement

De auditors van Waack kunnen interne audits uitvoeren m.b.t. de norm ISO 17020 kwaliteitsmanagement. Verder kunnen wij uw organisatie ondersteunen met inzage in de effectiviteit en efficiëntie van uw ISO 17020 kwaliteitsmanagementsysteem.

Onze Waack auditors hebben internationale ervaring met het uitvoeren van interne audits en externe assessments van ISO 17020 kwaliteitsmanagementsystemen.

 

 

 

Wij nemen graag contact met u op over ISO 17020 kwaliteitmanagement.


Linkedin Profiel Waack