HKZ Kinderopvang

HKZ Kinderopvang is de norm voor de kinderopvangbranche. Het HKZ Kinderopvang keurmerk biedt voordelen voor uw organisatie. Het is eenvoudiger voor ouders om een keuze te maken in de kinderopvanginstellingen. Met het HKZ Kinderopvang keurmerk onderscheidt u uw organisatie. De HKZ Kinderopvang norm is te certificeren door externe certificeringinstanties.

Inhoud HKZ Kinderopvang

Vanuit de norm ISO 9001 kwaliteitsmanagement is de norm HKZ Kinderopvang ontstaan voor de kinderopvangbranche. De norm HKZ Kinderopvang bestaat uit een algemeen deel en een sector specifiek deel. In het algemene deel worden de volgende eisen gesteld aan de kinderopvangorganisatie:

Eisen aan het primaire proces;

 • Handboek;
 • Procesbeschrijvingen;
 • Ondersteunde processen;
 • Continu verbetering.

In het sector specifieke deel worden aanvullende eisen gesteld aan uw processen. Er zijn drie sector specifieke delen voor de kinderopvang. Deze sectorspecifieke delen zijn:

 • Kinderopvang - Dagopvang en Buitenschoolse opvang
 • Kinderopvang - Gastouderbureaus
 • Kinderopvang - Peuterspeelzalen

Voordelen HKZ Kinderopvang

Naast de voordelen voor de cliënt biedt het hebben van een HKZ Kinderopvang kwaliteitssysteem voordelen voor de interne organisatie. De directe voordelen van een gecertificeerd HKZ Kinderopvang kwaliteitssysteem zijn:

 • Aantoonbare kwaliteit;
 • Maatregelen om imagoschade te voorkomen;
 • Continue verbetering van uw processen;
 • Transparantie van uw processen.

 HKZ Kinderopvang en Waack

De organisatieadviseurs van Waack hebben kennis en ervaring met kwaliteitsmanagement. Wij kunnen de norm HKZ Kinderopvang  voor u implementeren in uw organisatie en u ondersteunen met de ontwikkeling van het HKZ Kinderopvang handboek.

HKZ Kinderopvang en de Waack Academy

Het opleidingsinstituut van Waack Organisatieadviseurs is de Waack Academy. Onze Waack Academy kan op basis van de opleidingbehoefte over de HKZ Kinderopvang  uw organisatie een maatwerktraining aanbieden. Voorbeelden hiervan zijn onder andere:

 • Hygiëne in de kinderopvang;
 • Bedrijfshulpverlening in de kinderopvang;
 • Interne auditor HKZ Kinderopvang;

Bij intersse kunt u contact opnemen met onze opleidingscoördinator.

Graag nemen wij contact met u op over de van toepassing zijnde normeringen binnen de kinderopvang branche.


Linkedin Profiel Waack