Disclaimer Waack Accountants & Organisatieadviseurs

 

Deze website is bedoeld om de bezoeker kennis te laten maken met Waack Accountants & Organisatieadviseurs. Wij hebben de grootst mogelijke zorg besteed aan de inhoud van de site. Waack Accountants & Organisatieadviseurs stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij is zij echter afhankelijk van externe partijen. Als gevolg hiervan kan Waack Accountants & Organisatieadviseurs niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Waack Accountants & Organisatieadviseurs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het gebruik van de website dan wel als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.


Indien u problemen heeft met of opmerkingen heeft ten aanzien van deze website, wordt u verzocht Waack Accountants & Organisatieadviseurs hiervan op de hoogte te stellen door het sturen van een e-mail naar info@waack.nl. 

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo's, foto's en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Waack Organisatieadviseurs en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Waack Organisatieadviseurs niet toegestaan.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Waack Accountants & Organisatieadviseurs. Waack Accountants & Organisatieadviseurs zal geen toestemming verlenen voor het aanbrengen van een hyperlink indien de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Waack Accountants & Organisatieadviseurs slecht verdraagt met de naam en reputatie van Waack Accountants & Organisatieadviseurs, haar diensten, producten of de inhoud van deze website.

Verwijzingen en hyperlinks

De website van Waack Organisatieadviseurs kan verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar andere websites die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van Waack Organisatieadviseurs. Deze zijn uitsluitend opgenomen ter informatie van de bezoekers en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Waack Organisatieadviseurs. Waack Accountants & Organisatieadviseurs geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

 

 

Heeft u opmerkingen over de content op de site? Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.


Linkedin Profiel Waack