Stappenplan typegoedkeuring                        

In onderstaand stappenplan wordt het verkrijgen van een typegoedkeuring uitgelegd. Naast de initiële typegoedkeuringsaanvraag dient voor serieproductie ook aan de ‘conformity of production’ eisen (COP) worden voldaan.

 

Typegoedkeuring

 

Conformity of Production

 

 

Typegoedkeuring

 

 

Conformity of Production

 

 

Ontwikkelen prototype

De fabrikant dient een prototype te ontwikkelen aan de hand van de internationale regelgeving.

Ontwikkelen informatiedocument

Om een prototype te laten testen dient een informatie of inlichtingsdocument opgesteld te worden.

Test prototype

Een prototype dient getest te worden door een genotificeerde technische dienst. De test wordt uitgevoerd volgens internationale regelgeving. Als het prototype voldoet aan de criteria wordt een testrapport afgegeven.

Beoordeling testrapport

De typegoedkeuringsautoriteit beoordeeld of de test door de technische dient correct is uitgevoerd en het prototype voldoet aan de criteria.

‘Conformity of Production’

Voor afgifte van het typegoedkeuringsdocument wordt getoetst of de fabrikant voldoet aan de  ‘Conformity of Production’ eisen (COP).

Afgifte typegoedkeuringscertificaat

Als de COP op orde is en het prototype voldoet aan de criteria dan wordt het typegoedkeuringscertificaat afgegeven door de goedkeuringsautoriteit.

Ontwikkelen COP kwaliteitssysteem

Voor het verkrijgen van een typegoedkeuringscertificaat door een fabrikant, dient er een kwaliteitssysteem te zijn. In dit kwaliteitssysteem dienen de ‘Conformity of Production’ eisen te worden vastgelegd.

Toetsing COP documenten

De goedkeuringsautoriteit toets het  kwaliteitssysteem van de fabrikant aan de regelgeving.

Afgifte Initial Assessment Letter

Als alle eisen voor COP zijn beoordeeld, dan wordt door de goedkeuringsautoriteit een ‘initial assessment’ letter afgegeven. Als de fabrikant dit document heeft, dan kan de serieproductie starten.

Uitvoeren COP-testen

Als er een periode serieproductie heeft plaatsgevonden dan wordt een COP-audit door de goedkeuringsautoriteit uitgevoerd.

COP audit

De goedkeuringsautoriteit controleert of een fabrikant bij serieproductie nog steeds  voldoet aan de typegoedkeuringseisen. Dit wordt gedaan door middel van een COP audit. De COP-audit  is gericht op het vervaardigingsproces van een typegoedgekeurd product.

Afgifte Compliance Statement

Als een fabrikant na een COP audit voldoet aan de typegoedkeuringseisen alsmede de ‘Conformity of Production’ eisen wordt door de goedkeuringsautoriteit een ‘compliance statement’-certificaat afgegeven. Dit certificaat geeft aan dat een fabrikant volgens de geldende regelgeving kan en mag produceren.

 

Waack en een typegoedkeuring

De adviseurs van Waack kunnen u bijstaan bij het inrichten van een COP-kwaliteitssysteem. Wij kunnen voor uw organisatie de vertaalslag maken van wettelijke eisen naar het reguliere productieproces. 

Een COP kwaliteitssysteem is goed te combineren met een ISO 9001 of ISO-TS 16949 kwaliteitssysteem.

Naast het inrichten van COP kan Waack u ondersteunen met het behoud van uw typegoedkeuring. Dit voeren wij uit door op basis van de geldende regelgeving een interne audit uit te voeren. Vanuit de audit kunnen wij beoordelen of uw organisatie nog steeds voldoet aan de regelgeving.

Waack Academy en typegoedkeuring

De Waack Academy heeft opleidingen op het gebied van het verkrijgen en behouden van een typegoedkeuring. Er is in de trainingen veel aandacht voor de ‘Conformity of Production’ eisen. Uiteraard is het mogelijk om een maatwerkopleiding te verzorgen voor uw medewerkers. Gebaseerd op uw voertuigen of voertuigcomponenten met bijbehorende regelgeving.