VGW OR training         

Een ondernemingsraad (OR) heeft bepaalde rechten inzake arbeidsomstandigheden. De VGW OR training is ontwikkeld om een ondernemingsraad op te leiden over de rechten omtrent arbeidsomstandigheden.

De afkorting VGW staat voor veiligheid, gezondheid en welzijn. Vanuit de arbeidsomstandighedenwet staat het verbeteren van de VGW- omstandigheden in organisaties centraal.

Vanuit artikel 27 van de wet op de ondernemingsraden (WOR) heeft de ondernemingsraad van een organisatie instemmingsrecht voor arbeidsomstandigheden gerelateerde onderwerpen. Dit is de basis voor de VGW OR training.

Inhoud VGW OR training

In de VGW OR training worden de volgende aspecten van de arbeidsomstandigheden behandeld:

  • Instemmingsrecht uit WOR;
  • Arbeidsomstandighedenwet;
  • Arbeidstijdenwet;
  • Verzuim en arbobeleid;
  • Risico Inventarisatie en evaluatie;
  • Plan van Aanpak;
  • Voortgang bewaken knelpunten;
  • Arbodienstverlener en contract;
  • Contact arbeidsinspectie.

Methode VGW OR training

Het lesmateriaal is ontwikkeld op basis van de regelgeving. Door gebruik te maken van casussen en praktijkvoorbeelden worden cursisten geïnstrueerd over de vigerende regelgeving. Interactief worden de risico inventarisatie en het plan van aanpak behandeld.

RI&E en de VGW OR training

In de VGW OR training komt de wettelijk rol van de ondernemingsraad bij het uitvoeren van een Risico Inventarisatie en Evaluatie uitgebreid naar voren. Na het uitvoeren van de RI&E dient deze besproken te worden met de OR. De eisen aan de RI&E worden in de VGW OR training besproken. De OR dient na het bespreken van de RI&E geconsulteerd te worden bij het opstellen van het Plan van Aanpak. In de VGW OR training wordt het instemmingsrecht bij het uitvoeren van RI&E en het opstellen van een plan van aanpak onderricht. Welke rol de OR kan nemen in de bewaking van de voortgang van het Plan van Aanpak of knelpuntenlijst is ook onderdeel van de training.

 

 

 

 

 

 

Wilt u meer informatie over deze opleiding?


Linkedin Profiel Waack