VCA Basis Veiligheid

VCA Basis Veiligheid is de verplichte opleiding voor medewerkers die werken in een risicovolle omgeving of voor medewerkers bij VCA gecertificeerde bedrijven. De opleiding VCA Basis Veiligheid geeft inzicht in de arboregelgeving en risico van activiteiten. De cursist leert in de opleiding welke maatregelen genomen dienen te worden om risico’s te verminderen of te elimineren.

De opleiding VCA Basis Veiligheid wordt gegeven in overeenstemming met de eindtermen van de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV), dit resulteert in een erkend certificaat.

VCA Basis Veiligheid in het kort

Duur:  2 dagen (dagopleiding) of 4 avonden (avondopleiding)
Groepsgrootte: 12 tot 20 personen
Ingangseisen: geen
Cursusmateriaal:     Een VCA Basis Veiligheid boek inclusief
Talen:  Nederlands, Engels en Duits (Pools op aanvraag)
Examen:  Een erkend VCA certificaat met een geldigheid van 10 jaar met inschrijving in het Centrale Register.
Locatie:  Groningen in het pand van de Waack Academy of incompany bij uw organisatie.

Subsidie VCA Basis Veiligheid

Voor een aantal branches biedt de Waack Academy de mogelijkheid van subsidie mits de cursist een lagere opleidingsniveau heeft gelijk of lager aan MBO niveau 4. De subsidie op de VCA Basis Veiligheid opleiding is ESF. De Waack Academy is aangesloten bij diverse scholingsfondsen.

VCA Basis Veiligheid Opleidingsmethode

De VCA Basis Veiligheid opleiding wordt op een interactieve wijze gegeven in groepsverband. Hierbij staan  discussie en kennisdeling centraal. In de opleiding wordt gebruikt gemaakt van audiovisuele hulpmiddelen zoals video’s en afbeeldingen.

Waack Academy en VCA Basis Veiligheid

De docenten van de Waack Academy zijn ervaringsdeskundigen uit de praktijk. De Waack Academy geeft de opleiding op een begrijpelijke en eenvoudige wijze met voldoende oefening en een lage leerdruk. Aan het eind van de opleiding,  voor het examen, geeft Waack Academy de cursisten een proefexamen en een examentraining. De opleiding wordt afgesloten met een examen.

 

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Waack Academy?


Linkedin Profiel Waack