Opleiding Duurzaamheid

De Opleiding Duurzaamheid van de Waack Academy is toegespitst om kennis te delen op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker aspect van ondernemen. Vanuit stakeholders zoals banken, aandeelhouders, investeerders, overheden en de maatschappij worden er eisen gesteld aan uw organisatie.

Duurzaamheid is een strategie om met respect voor de maatschappij, het milieu en de stakeholders bestaansrecht te verkrijgen en te behouden. De Opleiding Duurzaamheid is gebaseerd op de 'triple P principes'. Profit, People en Planet.

Inhoud Opleiding Duurzaamheid

De Opleiding Duurzaamheid omhelst de volgende onderwerpen:

  • Definitie en inleiding in duurzaamheid of MVO;
  • Normen MVO zoals ISO 26000 en de MVO prestatieladder;
  • Duurzaamheidbeleid en stakeholdertevredenheid;
  • Duurzame ontwikkelingen en programma’s;
  • Duurzaamheidsinitiatieven;
  • Duurzaam inkopen en de eisen of normen;
  • Duurzaamheidverslaggeving zoals het ‘Global Reporting Initiative’ (GRI).

De Opleiding Duurzaamheid is gericht op kennisontwikkeling en op kennisdeling. Op een interactieve manier wordt  gevraagd bij te dragen aan discussies over duurzaamheid. Als ondersteuning op het lesmateriaal worden afwegingen op het gebied van duurzaamheid in de Opleiding Duurzaamheid  behandeld. In het bijzonder de balans tussen bestaansrecht en maatschappelijk verantwoord ondernemen worden belicht.

Opleiding Duurzaamheid in het kort

De Opleiding Duurzaamheid heeft de volgende kenmerken:

Duur: 1 dag

Doelgroep: MVO-managers, CRS-verantwoordelijken, Milieucoördinatoren Duurzaamheidsbeleidsmedewerkers

Locatie: Groningen, Utrecht of incompany

Ingangseisen: Geen

Certificaat: Een persoonscertificaat van deelname

Groepsgrootte: 8-12 personen

Kosten: €695,- exclusief de BTW per deelnemer

Opleiding Duurzaamheid en Waack

Waack Organisatieadviseurs is partner van MVO Nederland en is ’Organizational Stakeholder’ van de GRI. De opleiders van de Waack Academy zijn dagelijks actief met duurzaamheid en MVO. In de Opleiding Duurzaamheid komen derhalve praktijk voorbeelden en 'best practice’ initiatieven aan bod.

De Opleiding Duurzaamheid is voor de Waack Academy een belangrijke mogelijkheid om kennis te delen op het gebied van duurzaam ondernemen.

Geïnteresseerd in de opleiding duurzaamheid?


Linkedin Profiel Waack