Interne auditor ISO 9001

De Waack Academy biedt de opleiding Interne auditor ISO 9001 aan. Deze opleiding Interne auditor ISO 9001 kwalificeert u om interne audits uit te voeren volgens de norm ISO 9001. De Interne auditor ISO 9001 opleiding is gebaseerd op de internationale norm ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement.

Vanuit de norm ISO 9001 bestaat er de verplichting om interne audits uit te voeren. Wanneer uw organisatie een ISO 9001 certificaat heeft, wordt dit extern geaudit of de interne audits zijn uitgevoerd door gekwalificeerde auditors. De methode om (interne)audits uit te voeren is beschreven in de norm ISO 19011. In deze norm zijn eisen gesteld aan de kwalificatie van auditors. De Interne auditor ISO 9001 van de Waack Academy kwalificeert u volgens de eisen uit de norm ISO 9011.

Inhoud Interne auditor ISO 9001

De Interne auditor ISO 9001 is een praktische opleiding om u te kwalificeren als interne auditor. De opleiding  is gebaseerd op de eisen vanuit de ‘International Register of Certificated Auditors’ (IRCA). De Interne auditor ISO 9001 opleiding heeft de volgende onderdelen:

  • Normkennis ISO 9001;
  • Auditeren volgens de ISO 19011;
  • Voorbereiden van een audit;
  • Auditplan en scope;
  • Auditrapportage;
  • Auditvaardigheden.

Interne auditor ISO 9001 in het kort

De opleiding Interne auditor ISO 9001 heeft de volgende basiskenmerken:

Duur: 3 dagen (dagprogramma).

Inhoud: ISO 9001 normkennis en  auditeren volgens ISO 9011.

Doelgroep: Iedereen in die als interne auditor ISO 9001 werkzaam wil zijn.

Ingangseisen: MBO niveau of hoger.

Lesmateriaal: Cursusboek, presentaties, normen, voorbeeld procedures en casussen.

Docent: Lead Auditor ISO 9001.

Locatie: Groningen, Utrecht en incompany.

Certificaat: Persoonscertificatie “Interne auditor ISO 9001”

Kosten: € 895,- exclusief de BTW per deelnemer.

Interne auditor ISO 9001 en Waack

De Waack academy biedt de opleiding Interne auditor ISO 9001 aan. De Waack Academy is onderdeel van Waack Organisatieadviseurs. De opleiding Interne auditor ISO 9001 wordt gedoceerddoor gecertificeerde Lead Auditors en adviseurs die jarenlange ervaring hebben met de norm ISO 9001 en kwaliteitsmanagement.

 

 

 

 

 

Interesse in de opleiding interne auditor ISO 9001?


Linkedin Profiel Waack