Interne auditor ISO 17025

ISO 17025 Auditor

De opleiding Interne Auditor ISO 17025 is bedoeld voor personen die in een laboratorium voor beproevingen of kalibraties werkzaam zijn. Tevens kunnen personen die werkzaam zijn bij een inspection body hun werkzaamheden uitvoeren volgens de norm ISO 1702. Zeker voor geaccrediteerde organisaties biedt de opleiding meerwaarde. Het doel van de opleiding Interne Auditor ISO 17025 is bedoeld om gekwalificeerd te raken om intern audits uitvoeren van uw ISO 17025 kwaliteitssysteem.

Interne audits

De Interne Auditor ISO 17025 is erg cruciaal bij de toetsing van de effectiviteit en werkzaamheid van het ISO 17025 systeem van geaccrediteerde laboratoria. Gedurende een assessment van een accrediterende instelling worden slechts aselecte steekproeven gedaan op het kwaliteitssysteem van het laboratorium. De Interne Auditor  ISO 17025 dient volgens de norm jaarlijks het gehele kwaliteitssysteem geaudit te hebben op de effectiviteit en werkzaamheid.

Interne Auditor ISO 17025 Opleiding

De inhoud van de opleiding Interne Auditor ISO 17025 is gericht op vier kernthema’s:

  • Normkennis ISO 17025;
  • Auditeren volgens ISO 19011 auditeren van kwaliteit- en milieumanagement
  • Rapporteren van een  audit;
  • Auditvaardigheden.

Interne Auditor ISO 17025 in het kort

De opleiding Interne Auditor ISO 17025 wordt gekenmerkt door volgende aspecten:

Duur: 3 dagen
Docent: Lead Assessor ISO 17025
Opleidingmateriaal:      Norm ISO 17025 , Cursusboek Interne Auditor ISO 17025 en casussen
Opleidingslocatie: Waack Academy Groningen of incompany
Certificatie: Bewijs van deelname
Groepsgrootte: 10 tot 15 personen

Waack en Interne Auditor ISO 17025

De cursist wordt opgeleid aan de hand van casussen en praktijkvoorbeelden. De dagindeling van de opleiding Interne Auditor ISO 17025 biedt veel afwisseling met klassikale vorming, individuele praktijkopdrachten en groepsopdrachten. De cursist dient ter afsluiting van de cursus een proefaudit uit te voeren en de resultaten te rapporteren aan de directie van een geaccrediteerde organisatie.

De cursisten van Interne Auditor ISO 17025 kunnen aan het eind van de opleiding Interne Auditor ISO 17025 zelfstandig een interne audit uitvoeren.

Interne Auditor ISO 17025 en Subsidie

In sommige gevallen is subsidie mogelijk op de opleiding. Vraag de opleidingscoördinator om meer informatie of naar de eventuele mogelijkheden.

Geïnteresseerd in de opleiding Interne auditor ISO 17025?


Linkedin Profiel Waack