Interne auditor ISO 14001

De Waack Academy heeft de opleiding Interne auditor ISO 14001 in het opleidingsaanbod. ISO 14001 is de norm voor milieuzorgsystemen. De Interne auditor ISO 14001 opleiding is bedoeld voor personen die interne audits willen uitvoeren.

In de Interne auditor ISO 14001 opleiding worden de studenten opgeleid tot gekwalificeerde  Interne auditor ISO 14001. Het is een verplichting vanuit de norm ISO 14001 om een milieuzorgsysteem intern te auditeren. De interne audits dienen te worden uitgevoerd door gekwalificeerde Interne auditor ISO 14001. Deze eis komt voor uit de norm ISO 19011. De ISO 19011 is de norm voor het uitvoeren van milieuaudits.

Inhoud Interne auditor ISO 14001

De opleiding Interne auditor ISO 14001 is bedoeld voor personen die een milieuzorgsysteem willen auditeren. De opleiding Interne auditor ISO 14001 behandeld de volgende hoofdaspecten:

  • Normkennis ISO 14001;
  • Milieuregelgeving en ISO 14001;
  • Vergunningen en meldingen;
  • Milieuaspecten en milieurisico’s;
  • Auditplan en auditscope;
  • Auditrapportage;
  • Auditvaardigheden;

De opleiding is gebaseerd op de eisen van de ‘International Registry of Certified Auditors’ (IRCA) voor een Interne auditor ISO 14001. Onderdeel van de opleiding Interne auditor ISO 14001 zijn de internationale normen ISO 14001 milieuzorgsystemen en ISO 19011 milieuzorgaudits.

Het lesmateriaal wordt ondersteund door een melding inrichting B, voorbeeld procedures en realistische casussen.

Interne auditor ISO 14001 in het kort

De opleiding Interne auditor ISO 14001 van de Waack Academy heeft de volgende kenmerken:

Doelgroep: Personen die een milieuzorgsysteem intern willen auditeren

Duur: 3 dagen (dagprogramma)

Ingangseis: MBO niveau en basiskennis van milieuregelgeving

Lesmateriaal: Cursusboek Interne auditor ISO 14001, casussen en presentaties

Docent: Lead Auditor ISO 14001

Leslocatie: Utrecht, Groningen of Incompany

Certificaat: Interne auditor ISO 14001 persoonscerticaat

Kosten: Per deelnemer €895,- excl.  BTW

Interne auditor ISO 14001 en Waack

De docenten van Waack zijn Lead auditors ISO 14001 en adviseurs voor de implementatie van ISO 14001 milieuzorgsystemen. Het voordeel hiervan is dat in de Interne auditor ISO 14001 opleiding zowel de kant van de auditor als de kant van de organisatie wordt belicht. Door de ervaring en kennis van onze docenten wordt in de opleiding Interne auditor ISO 14001 praktische casussen behandeld om realistische beeldvorming te verkrijgen van een milieuzorgaudit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interesse in de opleiding Interne auditor ISO 14001?


Linkedin Profiel Waack