VCO  -Veiligheid Checklist Opdrachtgevers

De VCO  -Veiligheid Checklist Opdrachtgevers is de checklist voor opdrachtgevers met risicovolle (project) locaties of risicovolle werkzaamheden. De checklist VCO  -Veiligheid Checklist Opdrachtgevers is ontstaan uit de eisen van de VCA,  dit is de veiligheid checklist voor aannemers. Om als opdrachtgever uw veiligheid-, gezondheid- en milieuaansprakelijkheid te minimaliseren kunt u door gebruik te maken van de VCO risico’s afdekken. Bijkomend voordeel voor u als opdrachtgever van risicovolle werkzaamheden is dat u inzage krijgt in de veiligheid-, gezondheid- en milieuprestaties van uw opdrachtnemers.

VCO  -Veiligheid Checklist Opdrachtgevers en certificatie

Vroeger was de VCO  -Veiligheid Checklist Opdrachtgevers een vrijwillige checklist die te implementeren was in de processen van uw organisatie. Sinds enige tijd is het mogelijk om de checklist te laten certificeren. Er zijn in Nederland vier certificerende instelling die de certificatie VCO  -Veiligheid Checklist Opdrachtgevers aanbieden.

Inhoud van de VCO  -Veiligheid Checklist Opdrachtgevers

De VCO  -Veiligheid Checklist Opdrachtgevers heeft  onder andere de volgende eisen:

 • Veiligheid- en gezondheidsbeleid;
 • Toezicht houden op de VCA bedrijven;
 • Instrueren van opdrachtnemers;
 • Beheren eigen eisen en regels;
 • Meten van de performance van de opdrachtnemers.

VCO  -Veiligheid Checklist Opdrachtgevers is zeer goed te combineren met ISO 9001 Kwaliteitsmanagement en ISO 14001 Milieumanagement.

Voordelen VCO  -Veiligheid Checklist Opdrachtgevers

De voordelen van een gecertificeerd VCO  -Veiligheid Checklist Opdrachtgevers systeem zijn:

 • Correcte voorwaarden opdrachtnemers;
 • Voldoen aan de arbeidsomstandighedenwet;
 • Terugdringen van de kans op ongevallen;
 • Inzage in de Veiligheid en Gezondheidsprestaties van uw opdrachtnemers.

Bij ongevallen kan een VCO  -Veiligheid Checklist Opdrachtgevers gecertificeerd voordelen bieden om aan te tonen dat u uw zorgplicht ten aanzien van instructie en toezicht uniform heeft afgedekt.

VCO  -Veiligheid Checklist Opdrachtgevers en Waack

De adviseurs van Waack kunnen uw organisatie ondersteunen met de implementatie en de ontwikkeling van een VCO  -Veiligheid Checklist Opdrachtgevers systeem ten behoeve van certificatie. Het is uiteraard mogelijk om een systeem te implementeren wat niet gecertificeerd wordt.

VCO  -Veiligheid Checklist Opdrachtgevers en de Waack Academy

De Waack Academy kan uw medewerkers opleidingen aanbieden met persooncertificatie die voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de VCO  -Veiligheid Checklist Opdrachtgever. De volgende opeldingen kunnen wij aanbieden:

 • VCA Basis veiligheid;
 • VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende (VOL VCA);
 • VCU Veiligheid voor Intercedenten en Leidingegende(VIL VCA).

 

Wilt u meer informatie over VCO?


Linkedin Profiel Waack