NEN 3140 Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning

NEN 3140 Bedrijfsvoering is de nationale norm die bepaald hoe een organisatie dient te zijn ingericht om laagspanningsinstallaties in gebruik te hebben. De NEN 3140 Bedrijfsvoering is een aanvulling op de internationale norm NEN-EN-50110-1. De NEN 3140 is van toepassing op installaties tot 1000 volt wisselspanning en voor 1,5 kV gelijkspanning. De norm NEN 3140:2011 stelt eisen aan de elektrische veiligheid van installaties. De NEN 3140:2011 is onlangs gepubliceerd en vervangt de norm NEN 3140:1998. De NEN 3140:2011 Bedrijfsvoering is gedeeltelijk gewijzigd maar komt op de meeste aspecten overeen.

Inhoud NEN 3140 Bedrijfsvoering

In de norm NEN 3140 Bedrijfsvoering komen de volgende eisen naar voren voor een organisatie:

  • Inrichting van de elektrische bedrijfsvoering;
  • Eisen aan de bedrijfsvoering;
  • Standaard werkprocedures;
  • Onderhoudsprocedures;
  • Toezicht;
  • Instructies meten;
  • Instructies onderhoud.

NEN 3140 Bedrijfsvoering en de wet

Vanuit de arboregeling onderliggend aan de arbeidsomstandighedenwet was de norm NEN 3140:2011 aangewezen als de norm voor elektrische veiligheid van laagspanningsinstallaties. Vanaf 2011 is deze aanwijzing van de NEN 3140 Bedrijfsvoering komen te vervallen. Dit houdt niet in dat de norm geen waarde meer heeft. Juist door het vrijlaten van de eisen dienen organisaties zelf maatregelen te nemen. Het blijven voldoen aan de norm NEN 3140 Bedrijfsvoering biedt nog steeds een goede afdekking van verantwoordelijkheden.

NEN 3140 Bedrijfsvoering en Waack

Waack kan uw organisatie ondersteunen met de invoering van de norm NEN 3140 Bedrijfsvoering. De adviseurs van Waack inventariseren uw organisatie om deze zo adequaat mogelijk op elektrische veiligheid in te richten volgens de norm NEN 3140:2011. Wij kunnen voor en samen met uw organisatie de procedures en instructies die voortkomen uit de NEN 3140 Bedrijfsvoering opstellen.

NEN 3140 Bedrijfsvoering Audits

De adviseurs kunnen een audit tegen de norm NEN 3140 Bedrijfsvoering uitvoeren bij uw organisatie. Zo verkrijgt een organisatie inzicht of zij voldoen aan de norm NEN 3140:2011. In een heldere rapportage worden tekortkomingen vastgelegd.

NEN 3140:2011 en Waack Academy

Het opleidingsinstituut van Waack kan een aantal opleidingen NEN 3140 Bedrijfsvoering aanbieden om uw medewerkers te kwalificeren en te ontwikkelen.

Bij interesse in bovengenoemde diensten kunt u contact opnemen met Waack Organisatieadviseurs.

Advies over elektrische installaties nodig?


Linkedin Profiel Waack