Authoriseed Economic Operator (AEO)

Het AEO Certificaat (Authorised Economic Operator) is een certificaat dat door de Douane wordt afgegeven aan bedrijven die internationaal actief zijn. Een AEO certificaat biedt bedrijven voordelen in het internationale handelsverkeer, zo worden certificaathouders minder streng gecontroleerd bij grensoverschrijdende handel waardoor het oponthoud bij grenzen afneemt.

Er zijn drie soorten AEO-certificaten:

 - certificaat AEO douanevereenvoudigingen

-  certificaat AEO veiligheid

-  gecombineerd certificaat douanevereenvoudigingen/veiligheid

Het certificaat is in de hele Europese Unie geldig.

Aanvraag van een certificaat

De aanvraag van een AEO-certificaat moet worden ingediend bij de Douane. Voordat de aanvraag ingediend kan worden dient de aanvrager een self-assessment te hebben gedaan. De Douane toetst de aanvraag onder andere op de volgende punten:

- Een self-assessment door het bedrijf

- Informatie uit eerdere vergunningaanvragen

- Reeds behaalde (veiligheids)certificaten zoals ISO 9001, 14001 etc.

- Ervaringen met de aanvrager in het verleden

- Een (eventueel) bedrijfsbezoek.

Na deze toetsing besluit de Douane of de aanvraag gehonoreerd wordt met een AEO-certificaat

AOE & Waack Adviseurs

De adviseurs van Waack kunnen u bijstaan bij het uitvoeren van een self-assessment en de aanvraag van een AEO certificaat. Door een self-assessment krijgt uw organisatie inzicht in de risico’s zoals deze worden omschreven in de AEO documentatie. Onze adviseurs geven een duidelijk advies met betrekking tot die onderdelen waar uw organisatie aanpassingen moet doen om een AEO-certificaat te verkrijgen.

Voordelen AOE certificaat

Er zijn verschillende voordelen van een AOE certificaat. De voordelen die samenhangen met het AEO certificaat zijn:

- minder fysieke- en documentcontrole

- voorrang bij controles

- de houder van een certificaat kan vragen of een controle op een bepaalde plaats kan plaatsvinden

- Vanaf 1 juli 2009 krijgen de houders van de certificaten Veiligheid en het gecombineerde certificaat Douanevereenvoudigingen en Veiligheid extra faciliteiten:

- ze krijgen vooraf een kennisgeving over controles

- ze hoeven minder gegevens te verstrekken in aangiftes

Onlangs is besloten om voor bedrijven met een AEO certificaat de zekerheidstelling te verminderen. Dat houdt in dat bedrijven bij de Douane kunnen volstaan met een lagere bankgarantie voor het betalen van een later te betalen douane- of belastingschuld.

Wanneer u geïnteresseerd bent in de mogelijkheden van Waack Organisatieadviseurs om u bij te staan bij het aanvragen van een AEO certificaat kunt u contact opnemen.

 

Wilt u een AEO certificaat voor uw organisatie?


Linkedin Profiel Waack