ISO 9001 procedures

Waack Organisatieadviseurs kunnen u ondersteunen bij het ontwikkelen, implementeren en optimaliseren van ISO 9001 procedures. Tevens kunnen wij een interne audit uitvoeren.

Voordelen ISO 9001 Procedures voor uw organisatie

ISO 9001 Procedures zijn een manier om op een gestructureerde wijze uw klanttevredenheid te verbeteren en uw processen te beheersen. Binnen de ISO 9001 procedures zijn er eisen gesteld aan de beheersing van klantwensen en regelgeving. De norm is  procesgericht en vereist dat u continu verbetert. Deze continue verbetering kan uw organisatie op een hoger plan tillen.

Opstellen van ISO 9001 procedures

Waack ontwikkelt samen met uw organisatie ISO 9001 procedures. Hiernaa worden deze verder ontwikkeld tot een handboek. ISO 9001 procedures bevatten de volgende onderdelen:

  • Kwaliteitsbeleid;
  • Kwaliteitsdoelstelling;
  • Kwaliteitsprocedures;
  • Werkinstructies.

Door ISO 9001 procedures op maat te ontwikkelen zijn er voordelen op het gebied van efficiëncy te behalen. Een goed kwaliteitssysteem resulteert in een directe kostenverlaging.

Met een ISO 9001 certificaat kunt u bij externe opdrachtgevers of klanten aantonen dat uw procedures voldoen aan de normeisen.

Waack ontwikkelt de ISO 9001 procedures voor uw organisatie met de volgende waarden:

  • Klantspecifiek
  • Eenvoudig
  • Lage beheerskosten
  • Toegankelijk

Voorbeeld van een ISO 9001 procedure.

Optimalisatie van ISO 9001 procedures

Ook wanneer u al jaren een kwaliteitssysteem heeft welke voldoet aan de ISO 9001 normeringen kunnen de adviseurs van Waack Organisatieadviseurs u helpen met de optimalisatie van dit systeem. In de loop van de jaren is de wereld veranderd, maar zijn uw ISO 9001 procedures ook geëvolueerd.

De adviseurs van Waack kunnen toetsen of uw procedures nog aansluiten op uw huidige processen en of er efficiëncy voordelen te behalen zijn.

Waack kan voor u een quickscan uitvoeren om te toetsen of uw systeem optimaal wordt benut. Indien er verbetermogelijkheden bestaan in uw ISO 9001 procedures zullen wij u hierin adviseren.

Neemt u contact op met Waack als u interesse heeft in ontwikkeling of optimalisatie van ISO 9001 procedures.

Wilt u meer structuur in uw processen?


Linkedin Profiel Waack