ISO 9001 Kwaliteitshandboek

NEN-EN-ISO 9001:2008 is de normering voor kwaliteitsmanagement. Om te voldoen aan de norm moet een organisatie een  ISO 9001 kwaliteitshandboek opstellen. Bij een audit van een certificerende instelling wordt het ISO 9001 kwaliteitshandboek getoetst aan de normelementen van de ISO 9001 norm door een auditor.

Ontwikkeling van een ISO 9001 kwaliteitshandboek

Een eenvoudig en procesgericht ISO 9001 handboek ontwikkelen is geen eenvoudig proces en vergt tijd. De adviseurs van Waack Organisatieadviseurs hebben veel ervaring met het ontwikkelen en implementeren van een ISO 9001 kwaliteitshandboek. 

De eisen uit NEN-ISO 9001:2008, de eisen vanuit de regelgeving en de eisen van uw klant dienen vertaald te worden in procedures en procesbeschrijvingen. Deze procedures en procesbeschrijving worden in een ISO 9001 kwaliteitshandboek verzameld. Door deze vastlegging in een ISO 9001 kwaliteitshandboek worden uw bedrijfsprocessen inzichtelijk en kan uw organisatie de processen eenvoudiger sturen en bewaken.

Vertalen van uw processen naar een ISO 9001 kwaliteitshandboek is een voorwaarde voor uw certificatie. Tegelijkertijd de eisen van uw opdrachtgevers vertalen naar standaard processen, maakt een ISO 9001 certificering een waardevolle onderneming.

ISO 9001 handboeken door Waack

De methodiek van Waack Organisatieadviseurs kenmerkt zich door een klantspecifieke aanpak voor het opstellen van een ISO 9001 kwaliteitshandboek. Geen organisatie en haar opdrachtgevers is gelijk. Onze aanpak resulteert in maatwerk. Onderstaand stroomdiagram geeft de methodiek weer.

 

iso 9001 handboek flow

 

  • Kwaliteitstrategie bepalen

 

  • Inventarisatie klanteisen en eisen uit regelgeving;

 

  • Vastleggen van de bestaande processen en organisatieopbouw;

 

  • Ontwikkelen van een ISO 9001 kwaliteitshandboek op basis van de normelementen en klantwensen;

 

  • Opstellen van onderliggende documentatie;

 

  • Ondersteunen of uitvoeren van de eerste interne audit.

 

 

Resultaat

Wanneer de adviseurs van Waack een kwaliteitshandboek ontwikkelen, zijn alle verplichte documenten certificeerbaar volgens de ISO 9001 norm. De procesbeschrijvingen en procedures zijn gericht op uw organisatie. De tijd voor de beheersing van uw ISO 9001 kwaliteitshandboek zal laag blijven.

Natuurlijk is het mogelijk om anderen normeringen zoals ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 17025 of VCA integraal mee te implementeren in uw ISO 9001 kwaliteitshandboek.

Voorbeeld ISO 9001 kwaliteitshandboek: ISO 9001 Kwaliteitshandboek

Meer informatie over de voordelen van een door ons opgesteld ISO 9001 kwaliteitshandboek?


Linkedin Profiel Waack