ISO 9001 Audit

ISO 9001 is de norm op het gebied van kwaliteitsmanagement. Om vast te stellen of u voldoet aan de norm ISO 9001, dient een ISO 9001-audit uitgevoerd te worden. Auditeren is het onafhankelijk vaststellen of uw organisatie voldoet aan de norm. Waack kan uw organisatie ondersteunen bij het voorbereiden op een ISO 9001-audit. Verder kunnen de adviseurs van Waack een interne ISO 9001-audit uitvoeren. Ook het uitvoeren van een second party ISO 9001 review van uw leveranciers is een mogelijkheid bij Waack Organisatieadviseurs.

Voorbereiden op de ISO 9001-audit

Uw organisatie wil het ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificaat behalen of behouden. Onze adviseurs zijn naast expert ook auditors voor de ISO 9001-audit. Wij kunnen u bijstaan met het doorstaan van een ISO 9001-audit en het behouden van een certificaat.

Is uw organisatie gereed voor certificatie of wilt u weten of afwijkingen voldoende zijn opgelost? Wij kunnen auditeren en adviseren omdat wij geen deel uitmaken van het officiële certificatieproces. Door middel van laagdrempelige en eenvoudig oplossingen voor afwijkingen, ondersteunt Waack haar clientèle.

Interne audits ISO 9001

Volgens de norm ISO 9001:2008 dient uw organisatie door middel van een interne ISO 9001 audit te toetsen of de ISO 9001 norm voldoende en juist is geïmplementeerd. Deze interne ISO 9001-audit dient periodiek te worden uitgevoerd om tussen de certificatiemomenten vast te stekkeb dat het systeen functioneerd.

Aan het uitvoeren van een ISO 9001 audit voor kwaliteit  zijn eisen gesteld in de norm ISO 19011. De volgende elementen voor een  ISO 9001 audit volgens 19011 dienen vastgelegd te zijn:

  • Auditplan;
  • Auditscope;
  • Auditrapportage;
  • Competentie van de auditor;
  • Auditbewijzen;
  • Auditafwijkingen.

Second party ISO 9001 audit

U heeft verantwoordelijkheden naar klanten op het gebied van kwaliteit. U dient te voldoen aan de ISO 9001 norm. Voldoen uw leveranciers aan de norm? Indien uw leveranciers niet gecertificeerd zijn en geen externe ISO 9001 audit hebben gehad, kan Waack voor u een second party review (of tweede partij ISO 9001 audit) uitvoeren om overeenstemming met de norm vast te stellen bij uw leverancier.

Een second party ISO 9001 audit is een leveranciersbeoordeling op het gebied van kwaliteitsmanagement. Naast de normelementen kunnen wij uw kwaliteitseisen ook verwerken in deze ISO 9001 audit.

Training ISO 9001 Audit

De Waack Academy is de opleider van Waack Organisatieadviseurs. Wij bieden een opleiding aan voor het uitvoeren van een interne ISO 9001-audit. U wordt opgeleid als ISO 9001 auditor volgens de 'International Registry of Certified Auditors'-methodiek en de ISO 19011 norm.

Neemt u voor meer informatie over de training interne ISO 9001 audit, contact op met onze opleidingscoördinator.

Meer informatie over de ISO 9001 audit?


Linkedin Profiel Waack