Implementatie ISO 9001 procedures en ontwikkeling

Waack Organisatieadviseurs kan uw organisatie ondersteunen met de implementatie en ontwikkeling van ISO 9001 procedures.

Voordelen ISO 9001 Procedures voor uw organisatie

ISO 9001 Procedures zijn een manier om op een gestructureerde wijze uw klanttevredenheid te verbeteren en uw processen te beheersen. Binnen de ISO 9001 procedures zijn eisen geformuleerd aan de beheersing van klanteisen en regelgeving. De norm is  procesgericht en vereist dat u continu verbetert.

Opstellen van ISO 9001 procedures

Waack ontwikkelt samen met uw organisatie ISO 9001 procedures en verzamelt deze tot een handboek. De ISO 9001 procedures bevatten:

  • Kwaliteitsbeleid;
  • Kwaliteitsdoelstelling;
  • Kwaliteitsprocedures;
  • Werkinstructies.

Door ISO 9001 procedures op maat te ontwikkelen zijn er efficiency voordelen te behalen. Een goed kwaliteitssysteem resulteert in een directe kostenverlaging. Door een ISO 9001 certificaat kunt u aan externe opdrachtgevers of klanten aantonen dat u voldoet aan de eisen.

Waack ontwikkelt de ISO 9001 procedures voor uw organisatie met de volgende waarden:

  • Klantspecifiek;
  • Eenvoudig;
  • Lage beheerskosten;
  • Toegankelijk.

Optimalisatie van ISO 9001 procedures

U heeft al jaren een kwaliteitssysteem met ISO 9001 procedures. In de loop van de jaren is de wereld veranderd, maar zijn uw ISO 9001 procedures ook geëvolueerd.

Door periodieke evaluaties van uw systeem zijn er vele nieuwe ISO 9001 procedures ontstaan. Wij kunnen toetsen of uw procedures nog aansluiten op uw huidige processen en of er efficiëncy voordelen te behalen zijn.

Waack kan voor u een quickscan uitvoeren om te toetsen of uw systeem optimaal wordt benut. Indien er verbetermogelijkheden in uw ISO 9001 procedures zijn, zullen wij u hierin adviseren aansluitend op de eerder genoemde waarden.

Neemt u contact op met Waack als u interesse heeft in ontwikkeling of optimalisatie van ISO 9001 procedures.

Kennis maken met de ISO specialisten van Waack?


Linkedin Profiel Waack