Automotive industrie kwaliteit

Waack Organisatieadviseurs heeft ervaring met advisering over kwaliteitsbewaking van productieprocessen. Vooral in de automotive industrie hebben de adviseurs van Waack kennis en ervaring opgedaan. Waack kan zich hierdoor met recht de specialist noemen op het gebied van kwaliteit in de automotive industrie. De automotive industrie heeft haar eigen normen en eisen voor kwaliteit van de producten. De leveranciers van de fabrikanten worden OEM’s genoemd. OEM staat voor ‘original equipment manufacturer’. Naast eisen aan de producten worden er door de automotive industrie kwaliteitseisen gesteld aan de bedrijfsprocessen.

Automotive industrie kwaliteit certificatie

De adviseurs van Waack kunnen uw organisatie bijstaan bij de certificatie. De automotive industrie heeft voor kwaliteit de norm ISO/TS16949:2009. Deze norm is deels bestemd voor OEM-producenten van onderdelen aan de automotive industrie. De norm ISO/TS 16949 is gebaseerd op de norm ISO9001. Het grote verschil zijn vele registraties en beheersmaatregelen zoals:

  • P-FMEA als risicoanalyse voor het proces;
  • D-FMEA als risicobeoordeling voor het design;
  • MSA voor de beheersing van meetmiddelen;
  • Control plans voor de processen productbeheersing;
  • SPC en Proces Capability voor statisch procesbeheer.

Automotive industrie kwaliteit en PPAP

Om een product te mogen leveren aan een fabrikant van voertuigen in de automotive industrie dan dient de kwaliteit van het product te voldoen aan de klanteisen. Dit dient gedaan te worden door middel van een 'Part Submission Warrant' of ‘PSW’. Het dossier wat hierbij hoort per onderdeel heet PPAP of ‘Production part approval process. In de automotive industrie is het verplicht het product en fabricage proces vast te leggen door middel van een PPAP.

Automotive industrie kwaliteitseisen

In de automotive industrie is het noodzakelijk om te voldoen aan de klanteisen of in het Engels ‘customer requirements’. Elke OEM leverancier in de automotive industrie heeft haar eigen klanteisen. Meestal zijn deze klanteisen of ‘customer requirements’ vertaald naar merk specifieke normen en standaarden. Naast kwaliteitseisen stellen de OEM fabrikant in de automotive industrie steeds meer eisen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (supply chain responsibility) en aan de milieu-impact van de leveranciers.

ISO 14001 certificatie en de  automotive industrie

Voor een leverancier aan de automotive industrie is het een harde eis om een ISO 14001 certificaat te hebben. Vaak gaat dit gepaard met klant specifieke eisen of ‘customer requirements’ voor het product.

Automotive industrie en Waack

Waack Organisatieadviseurs kunnen OEM leveranciers aan de fabrikanten van voertuigen ondersteunen met de implementatie van de klanteisen. Tevens ondersteunen met de implementatie voor certificatie van ISO/TS 16949 en ISO14001.

De Waack Academy kan opleidingen aanbieden voor de leveranciers aan de OEM automotive industrie.

Laat Waack u adviseren over de kwaliteitssystemen in de automotive industrie.


Linkedin Profiel Waack