MVO prestatieladder

MVO presentatieladderDe MVO prestatieladder is ontwikkeld door een aantal certificerende instellingen. De basis van de MVO prestatieladder is de richtlijn ISO 26000 MVO. De MVO prestatieladder geeft inzicht in het niveau van uw maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Meerwaarde MVO prestatieladder

De prestatieladder biedt voor uw organisatie de volgende voordelen:

  • Bewustzijn van en inzicht in de maatschappelijke verantwoordelijkheid;
  • Objectief bewijs van uw maatschappelijke verantwoordelijkheid;
  • Erkenning van uw MVO-prestaties bij uw opdrachtgevers;
  • Kosten verlaging door reductie van energiegebruik en vermindering van afval;
  • Stakeholder- en medewerkertevredenheid.

De MVO prestatieladder als managementsysteem is zeer eenvoudig te combineren met uw bestaande ISO 9001 kwaliteitssysteem en/of ISO 14001 milieuzorgsysteem.

De opbouw van de norm

De MVO prestatieladder richt zich op de gehele bedrijfsvoering en is toepasbaar voor elke organisatie. De norm is te certificeren en geeft een resultaat ingedeeld in 5 niveaus. Niveau 1 tot 3 richt zich op de directe invloed van uw bedrijf. Vanaf niveau 4 dient de organisatie verder in de keten zijn verantwoordelijk te beheersen en te nemen.

Op 33 punten wordt uw organisatie getoetst. Als u op de verplichte punten in voldoende mate aan de  eisen van de MVO prestatieladder voldoet, kunt een certificaat verkrijgen van een certificerende instelling.

De eisen zijn onderverdeeld in vier kernthema’s:

  • Behoorlijk bestuur;
  • People;
  • Planet;
  • Profit.

Waack en de prestatieladder

De adviseurs van Waack kunnen u bijstaan om de MVO prestatieladder te implementeren in uw organisatie.  Onze werkwijze is gericht om een MVO strategie te ontwikkelen vanuit hier de volgende eisen te implementeren in uw organisatie. Onze MVO prestatieladder managementsystemen worden ontwikkeld als maatwerktraject specifiek voor uw organisatie en uw stakeholders zoals uw klanten, aandeelhouders, medewerkers en banken. Onze systemen zijn praktisch en eenvoudig te beheren met lage onderhoudsinspanningen. We voeren deze adviestrajecten zodanig uit dat u een beheersbaar MVO managementsysteem krijgt en uiteraard het felbegeerde MVO prestatieladder certificaat.

Geïnteresseerd in wat u kunt met de MVO prestatieladder?


Linkedin Profiel Waack