ISO 14001 Milieuzorgsysteem

ISO 14001 is de norm voor de milieuzorg. De norm is gericht op het voldoen aan wet en regelgeving, verlaging van emissies en bescherming van het milieu. De norm ISO 14001 eist dat een organisatie een milieumanagementsysteem heeft geïmplementeerd.

De basis van ISO 14001 is het bewaken en continu verlagen van milieurisico’s de zogenaamde milieuaspecten en milieueffecten. ISO 14001 eist dat een organisatie voldoet en blijft voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving op het gebied van milieu. Hierdoor is het mogelijk dat ISO 14001 als basis kan dienen voor de milieuvergunning.

ISO 14001 Inrichten

Om een ISO 14001 certificering te verkrijgen dient voldaan te worden aan de norm ISO 14001 en de voorwaarden van de stichting coördinatie certificatie milieu- en Arbo managementsystemen (SCCM). Dit houdt concreet in dat er vanuit twee partijen eisen worden gesteld om een ISO 14001 certificaat te verkrijgen. Daarnaast kan het bevoegd gezag van een bedrijf eisen stellen aan de milieuzorg.

ISO 14001 en een Inrichting C

Mocht uw bedrijfsactiviteiten een milieuvergunning voor een inrichting C nodig hebben, dan biedt ISO 14001 de mogelijk om eenvoudiger een milieuvergunning te verkrijgen. De norm  ISO 14001 stelt eisen aan het beheersen van milieukritische activiteiten. Verder moet u voldoen aan relevante wet- en regelgevingen voor de norm ISO 14001. Door een ISO 14001 certificaat kan het bevoegd gezag het aantal eisen aan uw inrichting C verlagen in de milieuvergunning.

ISO 14001 Implementatie

Het inrichten en implementeren van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001 norm wordt door de adviseurs van Waack uitgevoerd volgens de volgende methodiek:

  • Uitvoeren van een nulmeting;
  • Bepalen van de scope van de activiteiten
  • Vaststellen van de belangrijkste milieurelevante activiteiten (milieuaspecten en milieueffecten);
  • Vastleggen van de milieukritische activiteiten;
  • Ontwikkelen van een beheersmethodiek van de milieukritische activiteiten;
  •  Inventariseren van de aanwezige competenties op milieugebied;
  • Opstellen van een milieuhandboek of integratie met een bestaand handboek;
  • Ontwikkelen van de registraties en formulieren.

Waack en ISO 14001 Milieuzorgsystemen

De adviseurs van Waack hebben ervaring met audits en implementatie van ISO 14001 milieuzorgsystemen. Waack ontwikkelt maatwerk milieumanagementsystemen voor onze klanten die eenvoudig te beheersen zijn en toegankelijk zijn voor de organisatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de adviseurs van Waack Organisatieadviseurs of een terugbelverzoek indienen.

Geinteresseerd in ISO 14001 Milieuzorgsystemen?


Linkedin Profiel Waack