Implementatie ISO 14001 procedures

De organisatieadviseurs van Waack kunnen u ondersteuning bieden bij het ontwikkelen, implementeren, beheersen en optimaliseren van ISO 14001. ISO 14001 is de normering voor milieumanagement. Waack heeft de ervaring om ISO 14001 procedures te ontwikkelen zodanig dat deze direct aansluiten bij uw bedrijfsactiviteiten.

De voordelen van ISO 14001 procedures>

ISO 14001 Procedures bieden de mogelijkheid om gestructureerd uw milieurisico’s af te dekken en te voldoen aan de wet- en regelgeving. Door gebruik van adequate ISO 14001 procedures kunt u naar uw opdrachtgevers aantonen dat uw organisatie continue verbeteringen behaalt op het gebied van milieu-impact.

Ontwikkelen van ISO 14001 procedures

Waack ondersteunt organisatie met het opstellen van ISO 14001 procedures en ontwikkelt deze tot een bedrijfsspecifiek handboek. ISO 14001 procedures die wij ontwikkelen hebben de volgende elementen afgedekt:

  • Miliebeleid;
  • Milieudoelstellingen;
  • Milieuprocedures;
  • Milieu impact inventarisatie
  • Milieu noodplan.

ISO 14001 procedures kunnen een kostenverlaging op het gebied van gebruik van hulp- en grondstoffen bewerkstelligen. Tevens is de norm gericht op emissies van schadelijke stoffen en terugdringen van afval. Dit levert direct een besparing op.

Na het opstellen van organisatiespecifieke ISO 14001 procedures is uw systeem certificeerbaar. Met een certificaat kunt u aan uw stakeholders laten zien dat u voldoet aan de norm en biedt het hebben van een certificaat voordelen om bij uw bevoegd gezag een milieuvergunning te verkrijgen.

Waack heeft voor de ontwikkeling van ISO 14001 procedures de volgende interne eisen:

  • Klantspecifiek
  • Eenvoudig
  • Lage beheerskosten
  • Toegankelijk

Optimalisatie van ISO 14001 procedures

Uw organisatie is al tijden gecertificeerd naar de ISO 14001 norm. De eisen van de opdrachtgevers zijn veranderd door de jaren heen. De wet- en regelgeving omtrent milieu zijn gewijzigd.

U heeft vele ISO 14001 procedures en documenten. Wij bieden de mogelijk om uw ISO 14001 procedures te toetsen of deze compliant zijn met de wet- en regelgeving daarnaast of uw systeem nog aansluit bij de eisen van uw opdrachtgevers of stakeholders.

Waack heeft een quickscan voor u ontwikkeld om inzage de adequaatheid van uw systeem te verkrijgen. Ook is Waack in staat door aanpassing van uw huidige ISO 14001 procedures, u te laten voldoen aan de eisen uit ISO 26000 voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Wilt u ondersteuning bij de implementatie van ISO 14001?


Linkedin Profiel Waack