GRI verslaggeving

Om uw duurzaamheids of maatschappelijk verantwoorde prestaties te publiceren en rapporteren kunt u gebruik maken van de ‘Global Reporting Initiative’ (GRI) verslaggevingmethode. GRI is de internationale methode om duurzaamheidsverslaggeving op te stellen en te laten toetsen.

GRI verslaggeving

De GRI verslaggevingrichtlijn bestaat uit een aantal onderdelen. Hieronder worden per niveau van de GRI methode de hoofdvereisten opgesomd.

GRI verslaggeving: Niveau C

  • Strategie en analyse;
  • Organisatie profiel;
  • Bestuur, verplichtingen en betrokkenheid;
  • Verslagparameters;
  • Belanghebbende;
  • Reikwijdte en afbakening van het verslag;
  • Informatie over prestaties.

Daarnaast deinen volgens de GRI verslaggevingrichtlijn de sociale, milieu en economische parameters als zelfverklaring te worden vastgelegd. Voor het niveau C verslaggeving is het noodzakelijk om minimaal 10 prestatie-indicatoren vast te stellen.

GRI verslaggeving: Niveau B

Zelfde vereisten als  niveau C maar dan met de volgende uitbreidingen:

  • Uitbreiding van de informatievoorzieningeisen;
  • Managementbenadering per informatievoorziening per categorie;
  • 20 prestatie-indicatoren i.p.v. 10 indicatoren.

 GRI verslaggeving: Niveau A

Zelfde vereisten als  niveau B  maar dan met de additionele eis  om alle kernpunten van de prestatie-indicatoren te rapporteren. Per branche kunnen er separate verslaggevingeisen bestaan.

 GRI Verslaggeving: + Niveau

A+, B+ en C+ niveau van GRI verslaggeving geeft aan dat er een externe verificatie heeft plaatsgevonden van de verslaggeving. De verificatie, uitgevoerd door een accountant, geeft een ‘Assurance verklaring’ waarmee vast wordt gesteld dat de verslaggeving integer en betrouwbaar is.

GRI verslaggeving en Waack Adviseurs

De adviseurs van Waack kunnen u begeleiden bij het opstellen van een GRI verslaggeving voor uw organisatie. Wij kunnen u ondersteunen met de interpretatie van de eisen en inrichting van de GRI verslaggeving. In de duurzaamheidsverslaggeving kunnen wij de unieke duurzaamheid van uw kernactiviteiten helder en duidelijk belichten om zo te voldoen aan   de verwachtingen van uw stakeholders.

GRI verslaggeving en de Waack Academy

Het opleidingsinstituut van Waack Accountants en Organisatieadviseurs is de Waack Academy. De Waack Academy kan uw organisatie ondersteunen door maatwerk opleidingen aan te beiden met betrekking tot duurzaamheid en verslaggeving. Voor elke branche zijn er specifieke eisen, derhalve zijn onze  opleidingen voor elke organisatie verschillend opgebouwd.

 

Wilt u uw prestaties op MVO gebied rapporteren?


Linkedin Profiel Waack