Duurzaamheid of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De eisen die door consumenten gesteld worden aan bedrijven zijn sterk aan verandering onderhevig. Dit werkt door naar de opdrachtgevers en toeleveranciers. Maatschappelijke waarden zijn tegenwoordig een steeds belangrijker aspect bij de keuze van een leverancier of opdrachtnemer.

Initiatieven vanuit de (de)centrale overheid zijn daarnaast een grote stimulans van  duurzaamheid. Een uiting hiervan is het zichzelf verplichten duurzaam in te kopen. Behalve de non-profit sector zijn steeds meer grote bedrijven zich bewust van het feit dat winst niet de enige drijfveer kan zijn.  

Waack accountants en organisatieadviseurs neemt ook haar verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid. Deze verantwoordelijk hebben wij vertaald in ons duurzaamheidsbeleid en wij zullen aan de hand van dit beleid onze MVO-prestaties actief verbeteren. Waack is partner van MVO Nederland.

 

 

 

Duurzaamheid Adviesproducten

Onze adviesdiensten zijn georiënteerd op de triple P visie. Triple P heeft als belangrijk kenmerk de bedrijfsvoering continu te verbeteren voor mens en het milieu.

Waack duurzaamheidscan

Als uw organisatie zich wil verbinden aan maatschappelijk ondernemen dan kan Waack u ondersteunen. Wij beginnen normaal gesproken met de Waack Duurzaamheidscan. Dit kan fungeren als een nulmeting voor uw organisatie. De rapportage geeft een duidelijk beeld waar u staat en welke initiatieven haalbaar en rendabel zijn om te implementeren.

Aantoonbaarheid

Wat van belang is op gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen of duurzaamheid is dat u uw initiatieven naar buiten zichtbaar maakt. Door  het gebruik van internationale of Nederlandse normen en schema´s kunt u dit communiceren.

Wij kunnen u ondersteunen bij de implementatie en ontwikkeling van zorgsystemen voor de volgende normen of schema´s:

  • NEN-ISO 26000:2010 (MVO) Richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisatie;
  • MVO prestatieladder (certificeerbaar);
  • NPR 9026:2011 Zelfverklaring MVO (NEN publicatie op de site);
  • ISO 14001 Milieumanagementsystemen (Certificeerbaar).

ISO 26000 MVO

ISO 26000 is de norm die dient als richtlijn voor de implementatie van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het voordeel van de ISO 26000 is dat deze richtlijn wereldwijd  wordt erkend De norm ISO 26000 is een richtlijn dus certificatie is niet mogelijk. Wij kunnen u wel bijstaan om de richtlijn extern te laten legitimeren. Bijvoorbeeld door gebruik van te maken van de normen:

  • MVO prestatieladder;
  • NPR 9026:2011 Zelfverklaring MVO.

De MVO prestatieladder is goed te combineren met bestaande managementsystemen zoals ISO 9001 en ISO 14001.

ISO 14001 Milieumanagement

De richtlijn ISO 26000 stelt eisen aan de milieu-impact van uw organisatie. Een mogelijkheid om uw milieu-impact te beheersen kan ingevuld worden door de norm ISO 14001 te implementeren. De eisen van ISO 14001 biedt de mogelijkheid om structureel uw milieuzog te beheersen. De norm is onder andere gericht op de beperking van afval, energie- en grondstofgebruik.

Duurzaamheid Verslaggeving

Waack kan u adviseren bij uw duurzaamheidverslaggeving, of deze controleren. Om uw maatschappelijke verantwoorde prestaties te rapporteren, kunt u gebruik maken van de GRI. De Global Reporting Initiative is een manier om transparant en publiekelijk uw economische, milieu- en sociale prestaties te rapporteren. Waack is Organizational Stakeholder bij de Global Reporting Initiative. Wij hebben de kennis van de actuele eisen om uw verslaggeving te laten voldoen aan de G3 standaard.

 

Cradle-to-cradle

Het principe komt voort uit het boek van William McDonough en Michael Braungart 'Cradle-to-Cradle’. De theoretische benadering is dat afval=voedsel. Hoe kunt u de producten zo ontwikkelen dat aan het einde van de levenscyclus weer toepasbaar is voor nieuwe producten. Waack kan uw organisatie bijstaan in het ontwikkelen van een cradle-to-cradle strategie. Dit houdt in dat wij alle facetten van uw productieprocessen en producten inventariseren en onderzoeken waar de mogelijkheden zijn voor de implementatie van Cradle-to-cradle.

Bij interesse in bovengenoemde diensten kunt u contact opnemen met Waack Organisatieadviseurs.

Wilt u ook maatschappelijk verantwoord ondernemen?


Linkedin Profiel Waack