Voorbereiding recall 2007/46/EG

Conform de Europese richtlijnen 2007/46/EG en 2001/95/EG dient uw organisatie risicovolle automotive producten of voertuigen van de markt te halen. Dit is een recall 2007/46/EG of terugroepactie.

De eis voor een recall 2007/46/EG of terugroepacties komt voort uit artikel 32 van de Europese richtlijn 2007/46/EG voor de homologatie van voertuigen. Daarnaast bestaat de generieke Europese richtlijn 2001/95/EG voor de algemene productveiligheid.

Een recall of terugroepactie kan imagoschade en hoge kosten betekenen voor de producent of distributeur van automotive producten.

Toezicht recall 2007/46/EG

De toezicht op de terugroepacties of recall 2007/46/EG wordt in Nederland uitgevoerd door de RDW. Voorbeelden van dezelfde instantie uit andere lidstaten zijn de ‘Kraftfahrt Bundesambt’ (KBA) uit Duitsland de ‘Vehicle and Operator Services Agency’ VOSA uit het Verenigd Koninkrijk

Voorbereid recall 2007/46/EG

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Maar bij serieproductie van voertuigen of componenten kan het altijd voorkomen dat er een foutief product wordt uitgeleverd.

Het is daarom verstandig om een procedure te hebben om een recall 2007/46/EG of terugroepactie uit te voeren. De procedure voor een recall 2007/46/EG of terugroepactie bestaat uit de volgende  elementen:

 • Identificatie van een risico;
 • Acceptatie van een recall of terugroepactie;
 • Risicobeoordeling van het afwijkende product;
 • Melding aan de typegoedkeuringsautoriteit;
 • Melding aan overig bevoegde gezag;
 • Analyse afwijkend product;
 • Vaststellen van oplossing;
 • Communicatie naar de consument of gebruiker;
 • Reparatie of omwisselacties starten
 • Bewaking van de voortgang;
 • Rapportage naar de typegoedkeuringsautoriteit.

Waack en recall 2007/46/EG

De adviseurs van Waack kunnen u begeleiden met het opstellen van een recall 2007/46/EG procedure. Waack adviseert de producent of distributeur van voertuigen of voertuigcomponenten bij de voorbereiding op en uitvoering van recall 2007/46/EG of terugroepactie.

Daarnaast kunnen wij u de volgende additionele dienstverlening aanbieden:

 • Juridische ondersteuning bij een recall 2007/46/EG.
 • Begeleiding van een recall proces;
 • Analyse van het risico;
 • Uitvoeren van risicobeoordeling;
 • Communicatie met het bevoegd gezag of typegoedkeuringsautoriteit;
 • Bewaking van de recall uitvoeren.

Waack Academy en recall 2007/46/EG

De Waack Academy als opleidingsinstituut heeft een opleiding ontwikkeld om uw medewerkers te onderrichten in de eisen voor een recall 2007/46/EG of terugroepactie.

Natuurlijk kunnen wij een maatwerkopleiding aanbieden voor uw product en afzetmarkt.