KBA Anfangsbewertung/ KBA Initial Assessment

Uw organisatie wil een typegoedkeuring behalen bij het Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Duitsland. Het betreft dan een e1 of E1 typegoedkeuring-certificaat voor een voertuig of component. Het KBA is de typegoedkeuring autoriteit voor Duitsland. De actuele (internationale) wetgeving in Duitsland vereist dat u, voordat u een typegoedkeuring verkrijgt, een “Anfangsbewertung heeft verkregen uitgevoerd door een door de KBA geaccepteerde en genotificeerde organisatie.

Deze “Anfangsbewertung” is eerste beoordeling en wordt ook wel KBA Initial Assessment (IA) genoemd. Een KBA Initial Assessment is onderdeel van het conformity of production (Übereinstimmung der Produktion) proces. Conformity of production is het behouden en bewaken van de conformiteit van uw typegoedgekeurde producten.

Waack kan in samenwerking met onze partners een KBA Initial Assessment uitvoeren.

KBA Initial Assessment

Een KBA Initial Assessment moet worden ingericht volgens de eisen uit “Merkblatt zur Anfangsbewertung”. In de  KBA Initial Assessment wordt uw organisatie beoordeeld op de aanwezigheid van kwaliteitsbewakingeisen in uw organisatie. Dit zijn onderdelen uit de kwaliteitsmanagement norm ISO 9001 om zeker te stellen dat u de productconformiteit kan bewaken en waarnodig herstellen.

Een KBA Initial Assessment betreft een audit van uw productieproces waarbij wordt vastgesteld of deze aan de vigerende wettelijke eisen voldoet.

Wetgeving KBA Initial Assessment

De eisen voor het uitvoeren van een KBA initial assessment komen voort uit (inter) nationale regelgeving. In de regelgeving worden eisen gesteld aan het productieproces. De eisen voor het KBA Initial Assessment komen voort uit:

  • Bijlage X, 2007/46/EC Motorvoertuigen met 4 wielen en hun aanhangers inclusief componenten;
  • Bijlage VI, 2002/24/EC Motorfietsen;
  • Bijlage IV, 2003/37EC Tractoren en bosbouwmachines;
  • Appendix 2, van VN ECE verdrag van Genève uit 1958 componenten van motorvoertuigen;
  • Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Duitse nationale eisen voor ABE/ABG voor motorvoertuigen en componenten.

Conform artikel 1.2.2. van de richtlijn 2007/46EG, in de bijlage X, mag een andere typegoedkeuringautoriteit uit een andere EU lidstaat de KBA  Initial Assessment overnemen.

Uitvoering KBA Initial Assessment

Waack kan voor u de KBA Initial Assessment audit uitvoeren volgens de geldende regelgeving. Waack heeft auditors die door het KBA getraind zijn voor “genehmigungsrelevante Anforderungen”. Daarnaast is mogelijk om de assessment te combineren met ISO/TS 16949, ISO 9001 Kwaliteitsmanagement en/of ISO 14001 Milieumanagement certificatie.

Partners van Waack

Waack werkt nauw samen met in Duitsland genotificeerde technische diensten voor KBA Initial Assessment en Conformity of Production. Hierdoor kunnen wij uw bedrijf beoordelen op de aanwezigheid van de kwaliteitsbewakingeisen om uw KBA type goedkeuring te verkrijgen.