TOP 10 ‘Conformity of Production’ afwijkingen

COP staat voor ‘conformity of production’. COP-eisen vormen de basis van het EG, ECE en nationale typegoedkeuringsproces. Het uitvoeren van toezicht op deze eisen is een wettelijke taak van een typegoedkeuringsautoriteit. Elke fabrikant met een typegoedkeuring dient een kwaliteitssysteem te hebben met daarin de COP eisen geïmplementeerd. De eisen komen voort uit internationale regelgeving.

Uit ongeveer 150 wereldwijde COP audits die in het verleden zijn uitgevoerd, is een top 10 gemaakt van meest voorkomende afwijkingen. De TOP 10 COP afwijkingen komen uit COP audits die zijn uitgevoerd bij fabrikanten van motorfietsen en componenten in het kader van toezicht op het proces van productconformiteit.

TOP 10 COP Afwijkingen

Onderstaand staat de TOP 10 COP afwijkingen opgesomd. De afwijking die wereldwijd het meest werd geconstateerd qua aantallen afwijkingen  staat bovenaan.

 1. Het niet actueel houden van wet- en regelgeving;

 2. Het niet (juist) uitvoeren van COP testen;

 3. Niet aantoonbaar hebben van een adequaat COP controle plan;

 4. Gebruikmaken van ongekalibreerde of geverifieerde meetmiddelen;

 5. Niet aantoonbaar hebben van documentenbeheer op COP gerelateerde documenten;

 6. E-markering op het product niet volgens reglement of richtlijn;

 7. Typegoedkeuringen komen niet overeen met de werkelijke geproduceerde producten;

 8. In een COP testrapport is het geteste object niet

 9. Gebruikmaken van vervallen of verouderde typegoedkeuringen;

 10. Er is geen procedure om met afgekeurde COP testobjecten om te gaan;

TOP 10 COP Afwijkingen en Waack

De adviseurs van Waack hebben veel ervaring met het opzetten en onderhouden van ‘Conformity of Production’ systemen. Zij kunnen uw organisatie bijstaan om te voldoen aan de COP eisen die u heeft verkrijgen indien u een typegoedkeuring bezit. Hierdoor is de kans op één van de TOP 10 COP afwijkingen zeer gering gedurende een COP audit van de typegoedkeuringsautoriteit.

Waack Organisatieadviseurs kan u ondersteunen met de vertaalslag van de COP eisen naar een implementatie in de standaard werkwijze van uw organisatie. De TOP 10 COP Afwijkingen komen voort uit de eisen voor ‘Conformity of Production’:

 • Bijlage X van de Europese richtlijn 2007/46/EC voor complete vier of meer wielige voertuigen systemen of componenten;
 • Appendix 2 van het verdrag van Geneve van 1958 in de tweede revisie voor ECE componenten of systemen;
 • Bijlage VI van de Europese richtlijn 2002/24/EC voor motorfietsen, quads en bromfietsen.

Waack kan voorkomen dat u één van de TOP 10 COP afwijkingen krijgt.

TOP 10 COP afwijkingen en de Waack Academy

De Waack Academy is het opleidingsinstituut van Waack. Wij kunnen uw organisatie bijstaan om geen TOP 10 COP afwijkingen te verkrijgen bij een COP audit.

De internationale regelgeving met COP eisen is complex. Hierdoor worden er veel afwijkingen geconstateerd in COP audits, zie de TOP 10 COP Afwijkingen voor de uitkomsten. De basis eisen komen voort uit kader richtlijnen of het verdrag van Geneve. Per typegoedkeuring komen hier additionele eisen bij.

De Waack Academy biedt maatwerk en open  trainingen aan om personen te ontwikkelen op het gebied van COP eisen.