Conformity of Production (COP)

Indien  u voertuigen of voertuigcomponenten produceert volgens de EU-richtlijnen of ECE reglementen dan dient u te voldoen aan de eisen voor Conformity of Production. Als u een type goedkeuring heeft, dan dient elk geproduceerd voertuig of onderdeel  identiek te zijn aan de type goedkeuring. Dit is de basis van Conformity of Production, waardoor u als u in serie produceert niet meer elk product afzonderlijk dient te testen.

 De fabrikant van het voertuig of onderdeel  is  verplicht een kwaliteitssysteem te hebben om uw productkwaliteit te borgen.

Wettelijk kader Conformity of Production

De eisen van COP zijn vastgelegd in de volgende Internationale regelgeving:

  • De Europese richtlijn 2007/46/EG, bijlage X voor Voertuigen en Voertuigonderdelen;
  • De Europese richtlijn 2002/24/EG, bijlage VI voor Motorfietsen en Brommers;
  • De Appendix 2 van het  Volkeren Unie verdrag van Geneve van 1958 in de Revisie 2 voor voertuigonderdelen.

Afhankelijk van uw type goedkeuring(en) dient de fabrikant de minimale eisen voor Conformity of Production te waarborgen door middel van een kwaliteitssysteem. Naast de basiseisen uit bovengenoemde internationale regelgeving voor voertuigen of voertuigonderdelen, dienen tevens de separate Europese richtlijnen of Volkeren Unie ECE reglementen voor voertuigonderdelen of installatie-eisen van onderdelen te worden geïmplementeerd.

Periodiek wordt uw kwaliteitssysteem gecontroleerd middels audits door één type goedkeuring autoriteit van de lidstaten zoals het KBA in Duitsland, de RDW in Nederland of de VCA in het verenigde Koninkrijk. De audits vinden normaalgesproken  tussen 1-3 jaar plaats afhankelijk van het kwaliteitssysteem van het bedrijf.

Advisering Conformity of Production

Waack kan u als fabrikant bijstaan bij het ontwikkelen van uw COP kwaliteitssysteem. Het kwaliteitssysteem wordt ontwikkeld  als maatwerk product naar uw type goedkeuring(en) en gericht op uw organisatie.  De volgende verplichte uitwerkingen van een Conformity of Production kwaliteitssysteem kan Waack voor u ontwikkelen en implementeren:

  • Controleplannen (COP control plan);
  •  Procedure voor de bewaking van de actualiteit van regelgeving;
  • Testprotocollen;
  • Afwijkingprocedure conform eisen uit de regelgeving;
  • Recall- of terugroepactieprocedure;
  • Procedure bewaking meet- en controlemiddelen.

Daarbij kunnen wij u ondersteunen met maatwerkoplossing om verplichte registraties zo effectief mogelijk uit te voeren.

Aansprakelijkheid en Conformity of Production

Een fabrikant of  distributeur die een product binnen de grenzen haalt van de Europese Unie(Procent) heeft een bepaalde aansprakelijkheid. Deze aansprakelijkheid is geregeld in de richtlijn 2007/46/EG en voor consumentenproducten aanvullend in 2001/95/EG.

Om de aansprakelijkheid te minimaliseren is noodzakelijk om een effectief kwaliteitssysteem werkend te hebben. De COP maatregelen die  uw organisatie neemt voor het periodiek testen van uw product is hierbij een weegfactor.