Bent u als DGA op de hoogte van alle fiscale mogelijkheden en risico’s voor u bedrijf

Waack beschikt over fiscalisten en belastingadviseurs die niet alleen de juiste antwoorden geven, maar u ook de juiste vragen kunnen stellen. Wij hebben een fiscale Scan / DGA Scan ontwikkeld die u als ondernemer direct meerwaarde oplevert. Onze fiscale Scan / DGA Scan is erop gericht om uw huidige fiscale situatie te beoordelen en fiscaal advies te geven welke lijdt tot belastingbesparing en/of risicobeperking. Dit doen wij door uw huidige situatie en de geadviseerde situatie helder naast elkaar uiteen te zetten.

Inleiding Fiscale Scan / DGA Scan

Heeft u als DGA de gemaakte fiscale keuzes gebaseerd op de antwoorden die u heeft gekregen van uw belastingadviseur of juist op basis van de vragen die hij u heeft gesteld?
De fiscalisten en belastingadviseurs van Waack kunnen met u meedenken en u van fiscaal advies voorzien. Fiscaal advies gaat niet alleen over uw huidige situatie, maar ook over uw toekomstverwachtingen, wensen en doelstellingen. Waack kan een fiscale Scan / DGA Scan voor u uitvoeren. Onze fiscale Scan / DGA Scan kent 3 fases:

 • In kaart brengen van uw huidige fiscale situatie;
 • Vaststellen van de wensen en doelstellingen voor u als DGA en mens, waarbij de fiscale voor- en nadelen duidelijk met u besproken worden;
 • Aandragen van fiscaal advies om zo uw huidige positie naar de gewenste situatie te begeleiden.

Voordelen Fiscale Scan / DGA Scan Waack

De Fiscale Scan / DGA Scan van Waack Groningen geeft u rust, opent uw ogen of kan als second opinion gebruikt worden. Onze Fiscale Scan / DGA Scan geeft u duidelijkheid over uw huidige fiscale positie. In sommige gevallen lijdt dit direct tot aanbevelingen en een actieplan gericht op belastingbesparing en/of risicobeperking.

De Fiscale Scan / DGA Scan van Waack Groningen dwingt u door zijn interactieve karakter na te denken over uw persoonlijke wensen, doelstellingen en behoeften. De informatie die hieruit komt zijn de uitgangspunten voor een advies dat leidt tot de door u gewenste situatie. Ons fiscaal advies is gericht op fiscale optimalisatie. Fiscaal optimaal advies  is gericht op:

 • de gewenste situatie;
 • het beperken van risico’s;
 • de mate van realiseerbaarheid;
 • de praktische uitvoerbaarheid.

Fiscaal advies moet leiden tot belastingbesparing en/of risicobeperking. De kosten die hiermee gemoeid zijn moeten in een gezonde verhouding staan tot de voordelen die eruit komen. De fiscale Scan / DGA Scan van Waack Groningen moet meerwaarde opleveren!

Onderwerpen fiscale Scan / DGA Scan Waack

Onderwerpen die bij een fiscale Scan / DGA Scan naar voren kunnen komen zijn:

 • Directeur Groot Aandeelhouder (DGA)
  • Overeenkomsten BV en DGA (arbeidsovereenkomst,
   managementovereenkomst, pensioenbrief,
   pensioenfinancieringsovereenkomst, levensloopregeling, rekening courant overeenkomst, stamrechtovereenkomst, borgstellingsovereenkomst, huurovereenkomst TBS pand, (ver)koopovereenkomst auto, omzetting lening in (informeel) kapitaal;
  • Verhouding rekening courant t.o.v. Box 3 vermogen;
  • Zakelijke auto, privé kopen;
  • Opheffen fiscale eenheid in verband met tariefopstap;
  • Optimaliseren pensioengrondslag DGA door eigen bijdragen;
  • Afstorting lijfrenteverplichting BV in bancaire lijfrente;
  • Benutten rentevoordeel privé – zakelijk sparen;
  • Is de BV nog de optimale rechtsvorm;
  • De fiscale groepsstructuur;
  • Voorkoming niet aftrekbare rente op grond van Thincap en andere rentebepalingen;
 • Estate Planning:
  • Testament;
  • Schenken;
  • Inkomen;
  • Relaties en familie;
 • Financiële planning:
  • Volmaken vrijstelling box 3;
  • Vrijgestelde beleggingsinstelling.

Bent u DGA en wilt u uw huidige fiscale positie eens kritisch laten beoordelen?


Linkedin Profiel Waack