Samenstellen jaarrekening en tussentijdse cijfers

Waack kan met behulp van software op efficiënte wijze uw jaarrekening en tussentijdse rapportages samenstellen. De jaarrekening voldoet aan de voor uw onderneming geldende verslaggevingregels. Bij voorkeur stoppen wij hier niet. Als financiële sparringpartner willen wij elk kwartaal met u het gesprek aangaan. Doelstelling van het gesprek is o.a. om  inzicht te verkrijgen in het periode resultaat, de toekomstige liquiditeitsontwikkeling en de overige actuele onderwerpen.

Waack Accountants is gericht op het midden- en kleinbedrijf en overheid not-for profit (zoals stichtingen, onderwijs- en gesubsidieerde instellingen).
 

Behoefte aan cijfers als instrument om vooruit te denken?


Linkedin Profiel Waack