Jaarrekening VvE en kascontrole

Waack Accountants & Organisatieadviseurs kan een VvE ondersteunen bij de uitvoering van haar taken. Dit betreft onder andere de jaarrekening van de VvE, kascontrole van de VvE of het complete VvE management. Zie ook onderdeel VvE Management.

Jaarrekening VvE

De jaarrekening van de VvE bestaat uit een balans, exploitatierekening en een toelichting. Deze wordt gebruikt om aan de leden verantwoording af te leggen over het afgelopen jaar. Het is belangrijk om het reservefonds goed in de jaarrekening te verantwoorden. Waack Accountants kan u ondersteunen bij het opstellen van de jaarrekening van de VvE.

Naast de jaarrekening kunnen wij u ondersteunen met de administratie van de VvE, de  incasso en het debiteurenbeheer. 

Kascontrole VvE

Na afloop van het boekjaar wordt door de leden veelal een kascontrole uitgevoerd. Deze richt zich in eerste instantie op de jaarrekening van de VvE. Een kascontrole is het controle-instrument van de VvE. Waack Accountants kan voor u de controle uitvoeren. Indien er een kascommissie is zal deze aandachtspunten voor de controle kunnen inbrengen. Het voordeel van het inschakelen van een externe accountant ten opzichte van controle door een eigen kascommissie is dat er onafhankelijk en objectief naar de cijfers wordt gekeken door een specialist die hiervoor is opgeleid.  

Meer informatie over de jaarrekening van de VvE of het uitvoeren van een kascontrole?


Linkedin Profiel Waack